Mesto uzatvára pre verejnosť Krematórium a Verejný cintorín, pohrebov sa môže zúčastniť maximálne 10 pozostalých

Aj v stredu zasadal v priestoroch magistrátu Krízový štáb mesta Košice, ktorý riešil aktuálne problémy súvisiace s vyhlásením mimoriadnej situácie a prijatým opatreniam v boji proti ďalšiemu šíreniu nákazy koronavírusu v metropole východu.

Riaditeľ magistrátu Marcel Čop informoval o tom, že Košice si od Wuhanu ako svojho partnerského mesta v Číne vyžiadalo 83-stranovú príručku o tom aké opatrenia zaviedli v čase, keď sa v ich provincii koncom minulého roka objavil koronavírus. Jedno zo základných opatrení u nich bolo úplné zastavenie hromadnej dopravy, zákaz pohybu dnu a von z mesta a viaceré ďalšie na slovenské pomery ťažko predstaviteľné opatrenia.

Bude sa musieť opäť obmedziť MHD?

Členovia Krízového štábu sa zhodli, že podobné opatrenia môže na Slovensku vyhlásiť len vláda. Nevylúčili, že ak sa vývoj chorobnosti na koronavírus v meste  rapídne zhorší, zrejme sa bude musieť pristúpiť aj k ďalšiemu obmedzeniu MHD v krajnom prípade aj s možnosťou jej úplného odstavenia.

To bol aj dôvod, prečo primátor navrhol stretnutie s programátorom a dopravným riaditeľom DPMK Romanom Dankom. Mesto dostalo ponuku vytvorenia aplikácie, prostredníctvom ktorej by sa obyvatelia mohli cez SMS-ku alebo internet zaregistrovať a uviesť, kedy presne potrebujú cestovať MHD.

Náčelník Mestskej polície Slavomír Pavelčák informoval o predpoludňajšej situácii pri vyplácaní sociálnych dávok na Luníku IX. To prebehlo bez výraznejších problémov a bolo pod dôkladnou kontrolou policajných hliadok. Na vyplácanie sociálnych dávok na základe inštitútu osobitného príjemcu a ďalších dávok dohliadali už od rána štyri hliadky Mestskej polície.

Výplata sociálnych dávok na Luniku IX bola pokojná, Rómovia sa po upozornení prestali zhlukovať do väčších skupín

Doprevádzali ich členovia novovzniknutej Občianskej hliadky tvorenej obyvateľmi sídliska, ktorí na Luniku IX odvčera fungujú a zameriavajú sa hlavne na prevenciu obyvateľov pred šírením koronavírusu. Okrem nich tam potom prišla aj jedna hliadka štátnej polície. Ešte pred začiatkom vyplácania sa vyskytli pokusy niektorých obyvateľov sídliska zhlukovať sa do väčších skupín, ale po upozornení hliadkami MsP ako aj Občianskou hliadkou sa od seba vzdialili.

Hovorilo sa aj o finančných problémoch poskytovateľov sociálnych služieb, či nedostatku rúšok, ktorí trápi Košičanov. Mestu sa vo vlastnej réžii podarilo objednať 4000 kusov rúšok. Tie sa tento týždeň rozdelili pre zamestnancov mesta, Mestskej polície a mestských podnikov (BPMK, DPMK, SSPmK na Garbiarskej a ďalších). 

Len na zabezpečenie fungovania zamestnancov mesta a ďalších organizácií by bolo potrebných niekoľkonásobne viac rúšok. Primátor Jaroslav Polaček vyhlásil, že mesto podniká všetky možné aj nemožné kroky na to, aby už v najbližších dňoch mohli oznámiť pozitívnu správu nielen čo sa týka dodávok rúšok, ale aj materiálu na ich výroby, o čom každý deň rokujú. Pripomenul, že toto všetko mal zabezpečovať štát a nie samospráva mesta. 

Ministerstvo vnútro hľadá vhodné budovy v Košiciach pre prípad zvýšenia počtu infikovaných ľudí

Vedúci referátu civilnej ochrany Peter Ferjenčík oznámil prítomným, že ich oslovilo ministerstvo vnútra s otázkou, aby im pomohli odporučiť, ktoré budovy v správe tohto ministerstva by bolo možné využiť pre prípad, ak sa výrazne zvýši počet infikovaných ľudí v Košiciach.

Na Krízovom štábe sa riešila aj pomoc najmä pre osamelých alebo zdravotne znevýhodnených seniorov najmä čo sa týka donášky potravín a liekov. Mesto rokuje s viacerými obchodnými reťazcami, ktoré ponúkajú tieto služby.

V tejto súvislosti sa oslovia aj predstavitelia združení seniorov v meste, zástupcovia ich klubov a Denných centier, aby sa dohodlo čo najlepšie zabezpečenie tohto druhu pomoci.

Košičanov budú o koronavíruse informovať esemesky

Debatovalo sa aj o zasielaní SMS, ktoré už onedlho začnú dostávať Košičania. Bolo oznámené, že sa spúšťajú telekonferencie s mestskými časťami. Mesto sa usiluje aj o intenzívnejšie  kontakty s ministerstvom vnútra. 

S prihliadnutím na opatrenia vyhlásené Ústredným krízovým štábom a mestom Košice pristúpi Správa mestskej zelene (SMsZ) ako prevádzkovateľ Verejného cintorína a Krematória od štvrtka 19. marca k viacerým obmedzeniam. Z tohto dôvodu budú Urnový háj v Krematóriu a Verejný cintorín až do odvolania pre verejnosť úplne uzatvorené.

SMsZ z dôvodu dôkladnej ochrany obyvateľov umožní počas smútočných obradov na oboch pietnych miestach v Košiciach prítomnosť maximálne 10 ľudom. Tí ďalší môžu byť len vonku pred obradnými miestnosťami a musia mať na tvári rúško.