Prejsť na obsah

Mesto vyhralo takmer deväť rokov trvajúci súdny spor s vodičom

Príslušníci košickej mestskej polície (MsP) zistili ešte v júni 2008 priestupok vodiča motorového vozidla proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Následný súdny spor o uhradenie 1.800 slovenských korún vodičom za odtiahnutie auta, trval takmer deväť rokov. Krajský súd dal nakoniec za pravdu mestskej polícii.

Vodič sa uvedeného priestupku dopustil tým, že vozidlo odstavil na mieste zákazu zastavenia, riadne označeného zvislým dopravným značením. Keďže v inkriminovanom čase nebol na mieste priestupku prítomný, Mesto Košice ako majiteľ a správca cesty, nechalo vozidlo odtiahnuť prostredníctvom odťahovej služby MsP, za čo od vodiča požadovalo 1.800.- Sk.

Sumu neuhradil, správca cesty mu preto zaslal výzvu, na ktorú však nereagoval. Mesto Košice preto podalo návrh na vydanie platobného rozkazu, voči ktorému vodič podal odpor, a tým sa začalo niekoľkoročné súdne konanie formou pojednávaní a dokazovaní skutkového stavu. Vodič neakceptoval ani vyhotovený znalecký posudok, a tak súd pristúpil k pribratiu nového znalca do konania, ktorý bol ale takisto  spochybnený. Následne bol uznesením pribratý ďalší súdny znalec. Predmetom súdneho sporu bola, okrem výšky požadovanej finančnej úhrady, dokonca aj legitimita správcu cesty.

Po niekoľkých rokoch a množstvách pojednávaní vydal prvostupňový súd rozsudok, v ktorom uznal právo Mesta Košice, ale vodič sa aj napriek tomu odvolal. Nakoniec dal záverečnú bodku za prípadom až krajský súd, ktorý potvrdil rozsudok prvostupňového súdu.