Mesto zabezpečilo v lokalite Majetkár odstránenie a zneškodnenie 241 ton nezákonne umiestneného komunálneho odpadu, už onedlho sa pokračuje v Krásnej

Mesto Košice v spolupráci s Národnou diaľničnou spoločnosťou dokončilo v závere júna v lokalite Majetkár pri diaľničnom privádzači v smere na sídlisko Ťahanovce odstránenie nezákonne uloženého odpadu, ktorý tam zostal po odsťahovaní sa obyvateľov troch murovaných chatiek.

Magistrát sa do veľkého upratovania pustil na základe rozhodnutia odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu (OÚ) Košice z mája minulého roka,  OÚ vtedy vyčíslil škodu na životnom prostredí na vyše 10 000 eur.

Pred začiatkom čistenia lokality odborníci predpokladali, že sa odtiaľ vyvezie vyše sto ton odpadu, avšak realita bola podstatne vyššia. Celkovo išlo o 241 ton rôzneho komunálneho odpadu, za ktorého odvoz a zneškodnenie uhradilo mesto zo svojho rozpočtu vyše 37 000 Eur. 

Predpokladaný termín vyčistenia bol predĺžený z objektívnych dôvodov. Keďže v blízkom lesnom poraste boli objavené ďalšie nelegálne skládky, práce na čistení lokality a odvoz odpadu trvali viac ako tri týždne.

V Krásnej sa do konca septembra musí vyčistiť 500 m2

Po Majetkári čaká Mesto Košice takisto na základe minuloročného rozhodnutia OÚ v Košiciach vypratanie nelegálneho odpadu na území mestskej časti Krásna, ktoré musí byť zrealizované v termíne do konca septembra. Odpad sa nachádza na ploche približne 10 x 50 metrov, finančné náklady na odstránenie skládky sú predbežne odhadnuté na 10 tisíc eur.

„Vyčistenie lokality Majetkár od nelegálne uloženého odpadu bolo iba začiatkom, budeme v tomto pokračovať i naďalej. Mne osobne, ale verím že aj ostatným občanom veľmi záleží na ochrane životného prostredia. Tak ako som to veľakrát deklaroval už aj v minulosti, chceme aby sme mali čisté a pekné mesto, ktoré bude skutočne plnohodnotným, príjemným a pekným miestom na život. Takým, aby sa nielen Košičania, ale aj návštevníci nášho mesta cítili u nás dobre,“ uviedol primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.

Odstraňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu uloženého v rozpore so zákonom je podľa zákona o odpadoch povinnosťou mesta. Minulý rok boli pôvodne na odstraňovanie nelegálnych skládok v rozpočte mesta vyčlenené financie vo výške 50 000 eur, avšak na odstránenie nezákonne umiestneného odpadu uhradilo takmer 54 400 Eur. Najviac peňazí a to 44 101 Eur stálo mesto odstránenie odpadu v košickej mestskej časti Lunik IX.

Mesto musí riešiť aj ďalšie lokality, kde je vydané v súlade so zákonom o odpadoch rozhodnutie OÚ Košice na odstránenie nezákonne umiestneného odpadu. Jednou z nich je aj lokalita pri Bani Bankov, kde z dôvodu ťažko prístupného terénu nebolo zatiaľ možné pristúpiť k jeho odstráneniu. Po preverení situácie by však v závislosti od technických možností mala byť zabezpečená aj realizácia tohto rozhodnutia OÚ.