Prejsť na obsah

Mesto začalo s ďalšími súvislými opravami ciest v dĺžke takmer 7 kilometrov

V metropole východu sa v týchto dňoch začalo s ďalšími súvislými opravami viacerých ciest a priľahlých chodníkov. Stavebné práce sa uskutočňujú v rámci druhej etapy zákazky „Opravy asfaltových povrchov a práce na komunikáciách vo vlastníctve mesta Košice.“

Vo verejnom obstarávaní na ich realizáciu uspelo konzorcium zložené z košickej spoločnosti Eurovia Sk a bratislavskej BFF Central Europe, s.r.o. so svojou ponukou vo výške 3 145 388 eur. Mesto Košice ich bude financovať formou dodávateľského úveru. Jeho splácanie je rozložené do 120 rovnomerných mesačných splátok po 21 842,97 eura. So splácaním sa začne v januári budúceho roka a potrvá do konca roku 2032.

Ako uviedol košický primátor Jaroslav Polaček, cestné komunikácie a chodníky v meste trápi obrovský modernizačný dlh a sú často v nevyhovujúcom stave. Z tohto dôvodu mesto tento rok investuje do zlepšenia kvality ciest a chodníkov z vlastných zdrojov alebo prostredníctvom dodávateľských úverov rekordných 10 miliónov eur. Tieto finančné zdroje sa využívajú na investície do súvislých opráv, rekonštrukcií a opráv výtlkov na vyše 60 uliciach. Cieľom je skvalitniť dopravnú infraštruktúru v týchto lokalitách a zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky.

Na Krosnianskej a Obrancov mieru nezaparkujete

V najbližších týždňoch dôjde k súvislým opravám ciest a chodníkov na týchto ôsmich uliciach: Krosnianska, Hronská, Masarykova, Turgenevova, Obrancov mieru, Petzvalova, Magnezitárska a Americká trieda. Prípravné stavebné práce sa už začali na 980 metrovom úseku Krosnianskej ulice na sídlisku Dargovských hrdinov od križovatky s ulicou Maršala Koneva po Zupkovu a na Obrancov mieru v mestskej časti Sever. Počas rekonštrukcie oboch ulíc tam najbližších sedem týždňov nebude možné zaparkovať.

Na ulici Obrancov mieru môžu motoristi prechádzať len v smere od Komenského po Národnú triedu. V opačnom smere musia využiť obchádzkové trasy po okolitých uliciach. Súvislá oprava takmer 500-metrového úseku by mala byť hotová v polovici novembra.

Rovnaký časový rámec sa vzťahuje aj na Magnezitársku ulicu, kde sa zatiaľ robia prípravné práce za plnej premávky. Od budúceho utorka nastane o 8.00 hod. zmena, keď sa táto ulica zjednosmerní a prejazd ňou bude možný len v smere z mesta do obce Ťahanovce. V opačnom smere bude možné využiť obchádzkovú trasu cez sídlisko Ťahanovce alebo Kostoliansku cestu.

Linka č.25 pôjde od utorka z Ťahanoviec po pozmenenej trase 

Zjednosmernenie bude mať za následok aj zmenu trasy autobusovej linky č.25, ktorá v smere do mesta pôjde zo sídliska Ťahanovce cez Americkú triedu, okolo Ecopointu a cez Magnezitársku ulicu sa dostane do obce Ťahanovce. Odtiaľ bude pokračovať opäť cez Americkú triedu sa pri zastávke Tesco sa napojí na svoju pôvodnú trasu.

S rekonštrukciou časti Americkej triedy medzi sa začne takisto budúci týždeň. Keďže ide o štvorprúdovú komunikáciu, motoristi sa nemusia obávať žiadnych dopravných obmedzení, premávka bude vedená vždy vo voľnom jazdnom pruhu. 

Súvislé opravy ulíc Hronská, Petzvalova a Turgenevova sú naplánované od polovice októbra. Termíny začiatku rekonštrukcie Masarykovej zatiaľ nie je daný a bude závisieť od počasia. Celkovo sa dostane nový asfaltový povrch takmer 7 km ciest.

Všetky cesty z prvej etapy už dostali nový asfaltový povrch

Aktuálna II. etapa súvislých opráv chodníkov a ciest na 8 uliciach v meste plynule nadväzuje na I. etapu týchto rekonštrukcií, ktorá trvala od konca mája do záveru septembra. V rámci nej zrekonštruoval rovnaký dodávateľ za 4,56 milióna eur celú Triedu KVP, Jaltskú, Lomonosovovu, Pražskú ulicu a časť Čermeľskej cesty v okolí Štadióna Lokomotívy vrátane všetkých priľahlých chodníkov.

Za uplynulé štyri mesiace tak dostalo nový súvislý asfaltový povrch 5,5 km dôležitých dopravných komunikácií v Košiciach. Eurovia v Košiciach má v súčasnosti na starosti aj stavebnú údržbu pozemných komunikácií za vyše 3,1 milióna eur. Väčšina prác z tejto zákazky je už hotová, keď sa v rámci nej uskutočnili najmä súvislé opravy chodníkov a v menšej miere aj opravy schodísk, výtlkov a prepadov.