Prejsť na obsah

Mestská časť Košice - Západ

Mestská časť Košice – Západ  je najväčšou MČ v Košiciach. Nachádza sa na západ od centrálnej mestskej zóny a tvorí jeden z jej sídliskových satelitov.
Výstavba sídliska s prívlastkom Terasa alebo inak Nové Mesto sa začala v polovici šesťdesiatych rokov v spojitosti s výstavbou Východoslovenských železiarní. Celá mestská časť je rozdelená na osem územných celkov – Lunikov ktorých centrum tvorí obchodné stredisko, priľahlá zeleň a fontány.
Deviatym a najmladším zastavaným územím je lokalita individuálnej bytovej výstavby v ktorej sa nachádza cca 200 rodinných domov. Územím zároveň vedie cesta I. triedy E50, ktorá má význam pre medzinárodnú dopravu.
Bývanie v mestskej časti Košice – Západ, s počtom cca 15000 bytových jednotiek zabezpečuje kvalitné bývanie všetkým generáciám obyvateľov hlavne vďaka kompletnej vybavenosti i blízkosti centra mesta. Rozvinutá cestná sieť zabezpečuje v mestskej časti dopravu a dostupnosť všetkými smermi v rámci územia mesta a jeho okolia.
Sídlisko Terasa napriek svojmu obytnému charakteru , má svoje oddychové zóny a parky s množstvom zelene. V mestskej časti sa nachádza i najväčšie miestne trhovisko, ktoré je tradične využívané na predaj ovocia a zeleniny, kvetov i iných produktov.
Na území mestskej časti sa nenachádza priemyselná výroba, svoje sídla tu majú iba malé súkromné firmy. V posledných rokoch tu boli vybudované prevádzkové jednotky veľkých obchodných reťazcov. Pracovné príležitosti zabezpečuje hlavne sféra služieb a školské, kultúrne a zdravotnícke inštitúcie. Vzdelávanie detí a mládeže zabezpečuje sieť 12 MŠ, 8 ZŠ, 3 Gymnázií, 1 SOU a fakulta verejnej správy a lekárska fakulta UPJŠ. Ubytovanie študentom poskytujú stredoškolské internáty na Medickej ulici s kapacitou cca 2000 lôžok a vysokoškolské internáty na Jedlíkovej ulici s kapacitou cca 4000 lôžok. Stánkami kultúrne - spoločenských aktivít sú Dom detí a mládeže DOMINO, Centrum voľného času na Orgovánovej ulici, Átrium klub Zuzkin park, H-klub na Hellovej ulici, základná umelecká škola a pre občanov tretieho veku sú v prevádzke dva kluby dôchodcov.
Najvýznamnejšou administratívnou budovou je Biely dom - sídlo primátora a Magistrátu mesta Košice. Sídlom starostu a miestnej samosprávy je budova Miestneho úradu MČ Košice – Západ s atypickou prístavbou v tvare obrátenej pyramídy, v ktorej zasadá 23-členný poslanecký zbor. Súčasťou budovy je aj obradná sieň pre okres Košice II.
Celomestský význam majú dôležité zdravotníckej zariadenia, duchovné i kultúrne stánky ako napr. najväčšia nemocnica v Košiciach a sídlo Lekárskej fakulty UPJŠ, Rímsko-katolícky kostol sv. Gorazda a spoločníkov, Grécko-katolícky kostol sv. Petra a Pavla. Kino Družba je najväčšou panoramatickou kinosálou v meste.
Z hľadiska životného prostredia sa v mestskej časti nachádzajú ekologicky významné segmenty, ktoré predstavujú biotopy s nezastupiteľnou funkciou v ekologických stabilitách súčasnej krajiny. Ide o vodný biotop Čičky - Majer a lesný biotop - borovicový lesík nad Popradskou ulicou.
Rozvoj mestskej časti pokračuje ďalej, v krátkej budúcnosti sa plánuje výstavba nových moderných bytových a administratívnych celkov, hotelov, parkov a ďalších multifunkčných objektov ktoré budú okrem iného zabezpečovať aj priebeh nasledujúcich majstrovstiev sveta v hokeji v roku 2011.