Prejsť na obsah

Mestská polícia bude mať od marca nové služobné preukazy

       Vedenie Mestskej polície Košice pristúpilo v týchto dňoch k výmene starých služobných preukazov za nové služobné preukazy, ktoré boli doplnené o viaceré ochranné prvky (okrúhly holografický erb mestskej polície, ochranný prúžok, ktorý je umiestnený vo vrchnej časti preukazu a v priehľade proti svetlu vytvára súvislý pozdĺžny tmavý prúžok cez celú šírku preukazu, pričom v prúžku je viditeľný nápis „SLOVAKIA", ktorý sa pravidelne strieda s nápisom „SLOVENSKO"). Služobné preukazy tohto formátu s obdobným obsahom by mali začať používať v priebehu tohto roka viaceré mestské a obecné polície, ktoré sú členmi Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska. V budúcnosti sa uvažuje o tom, že v rámci novely zákona o obecnej polícii sa zjednotia aj preukazy príslušníkov mestských a obecných polícií v rámci celého Slovenska. Platnosť starých služobných preukazov Mestskej polície Košice, ktoré sa používajú od roku 2008, končí dňom 28.02.2011.
       Mestská polícia Košice zároveň žiada fyzické a právnické osoby, aby prípadné zneužitie alebo pokus o zneužitie služobného preukazu Mestskej polície Košice, okamžite oznámili na bezplatné tel. číslo: 159 alebo 158.

Zdroj: Mestská polícia Košice