Prejsť na obsah

Mestská polícia posilňuje priamy výkon služby

Na doplnenie početných stavov príslušníkov Mestskej polície Košice (ďalej len MsP) bolo v mesiaci marec 2006 zrealizované výberové konanie na pracovné miesto policajt – priamy výkon služby. Členovia výberovej komisie vybrali 15 uchádzačov, ktorí boli od 01.04.2006 prijatí do pracovného pomeru. Novoprijatí príslušníci MsP absolvovali v zmysle zákona SNR č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení od 10.04.2006 do 10.07.2006 povinnú odbornú prípravu a výcvik na Strednej odbornej škole Policajného zboru SR v Košiciach. Po získaní odbornej spôsobilosti úspešným vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti pred odbornou komisiou Policajného zboru SR dňa 13. 07. 2006 boli všetci 15-ti príslušníci MsP dnes, t.j. 17.07.2006 zaradení do priameho výkonu služby na jednotlivé stanice MsP nasledovne:
- stanica MsP – Juh : 2 príslušníci,
- stanica MsP – Stred : 4 príslušníci MsP (z toho 2 ženy),
- stanica MsP – Šaca : 1 príslušník MsP (1 žena),
- stanica MsP – Ťahanovce : 2 príslušníci MsP,
- stanica MsP – Východ : 2 príslušníci MsP (2 ženy),
- stanica MsP – Západ : 4 príslušníci MsP ( z toho 2 ženy).

V súčasnosti pracuje v MsP celkovo 161 príslušníkov MsP vrátane náčelníka MsP.Zdroj: Mestská polícia Košice