Prejsť na obsah

Mestská polícia riešila ďalší prípad opitej mládeže

       Dňa 26.5.2012 v čase o 20:05 hod. spozorovala hliadka Mestskej polície Košice - stanica Nad jazerom (MsP) na Galaktickej ulici v Košiciach sedieť na chodníku skupinku osôb, ktorí javili známky požitia alkoholických nápojov. Počas preverovania ich totožnosti bolo zistené, že v skupinke sa nachádza 1 maloletá a 1 mladistvá osoba. U mladistvej 15-ročnej Moniky z okresu Košice – okolie bola vykonaná dychová skúška, pričom alkoholtesterom bola nameraná hodnota 0,45 mg/l alkoholu v dychu (cca. 0,90 ‰). Maloletému 14-ročnému Lukášovi z Košíc nebolo možné vykonať dychovú skúšku, nakoľko opakovane dávil a jeho zdravotný stav sa zhoršoval. Z tohto dôvodu bola na miesto privolaná Záchranná zdravotná služba, ktorá po príchode na miesto previezla maloletého do Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach, kde mu bola krvným vyšetrením nameraná hodnota 0,68 mg/l alkoholu (cca. 1,36 ‰). Po spracovaní priestupku bude vec odovzdaná správnemu orgánu k ďalšej realizácii pre porušenie zákazu požívania alkoholických nápojov maloletou, resp. mladistvou osobou v zmysle ustanovenia §-u 2 ods. 2 zákona NR SR č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb.

Zdroj: Mestská polícia Košice