Mestská polícia rozšírila počet bezpečnostných kamier

Mestská polícia Košice sa opäť úspešne zapojila do Výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality. Na základe spracovaného projektu, bola mestu Košice poskytnutá dotácia vo výške 10.000€. Vďaka tomu pribudli v Košiciach štyri nové bezpečnostné kamery, ktoré dohliadajú na bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov mesta. Konkrétne jedna kamera pribudla v mestskej časti Košice – Západ a tri v Centrálnej mestskej zóne. Mestská polícia v súčasnosti na území mesta Košice sleduje dianie prostredníctvom 199 bezpečnostných kamier, pričom v roku 2019 sa počet kamier navýši o ďalšie, na ktoré financie získalo mesto Košice z ďalšej výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality.

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality".