Prejsť na obsah

Mestská polícia si posvietila na parkoviská

S účinnosťou od januára 2007 platí na území mesta Košice nové VZN č.85/2006, ktoré upravuje daň za užívanie verejného priestranstva na dočasné parkovanie motorového vozidla v zóne plateného parkovania, ako aj na vyhradených parkovacích miestach na ostatnom území mesta Košice mimo zóny s režimom plateného parkovania.
Z tohto dôvodu realizovali príslušníci Mestskej polície Košice od 08.01.2007 do 20.01.2007 na území MČ Košice – Staré mesto a MČ Košice - Juh preventívno-bezpečnostné akcie, ktoré boli zamerané na dodržiavanie ustanovení vyššie spomenutého VZN. Pri uvedených akciách príslušníci Mestskej polície zistili 1033 prípadov porušenia predmetného VZN, z čoho 623 prípadov riešili dohovorom, 189 prípadov blokovou pokutou, 9 prípadov riešili blokom na pokutu na mieste nezaplatenú na sumu a 4 prípady riešili oznámením správnemu orgánu.
V súvislosti s touto preventívno-bezpečnostnou akciou zaznamenala Parkovacia služba Mestskej polície Košice rast príjmov (dane za parkovanie) z parkovacích automatov a z parkovísk s rampovým systémom v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. V roku 2006 vodiči za parkovanie v meste zaplatili 350 161 Sk a v tomto roku to v období dvoch januárových týždňov bolo už 741 934 Sk. Zaznamenanému rozdielu 391 773 Sk napomohlo aj zavedenie parkovísk s rampovým systémom na Kasárenskom námestí, Južnej triede, Orlej a Vodnej ulici.
Mestská polícia Košice upozorňuje vodičov motorových vozidiel, ktorí užívajú verejné priestranstvá na dočasné parkovanie motorového vozidla v zóne plateného parkovania, že obdobné preventívno-bezpečnostné akcie bude realizovať aj v budúcom období.