Prejsť na obsah

Mestská rada nepodporila ďalšiu racionalizáciu škôl

Na 18. rokovaní Mestskej rady sa vo štvrtok 7. februára prerokovával pozmenený rozpočet mesta na rok 2008, ktorý bol schválený vo výške 3,2 mld. Sk. Najväčšie výdavky pre mesto činia požiadavky DPMK (418 mil. Sk), nakladanie s odpadom (307 mil. Sk) a cestná doprava (118 mil. Sk). Zvýšenie výdavkov sa dotkne aj Mestských častí, ktorým by mali byť schválené finančné prostriedky vo výške 46 mil. Sk.
Mestská rada schválila aj informácie o pripravovaných zmenách územného plánu v MČ Ťahanovce sídlisko a Krásna. V oboch MČ sú predložené návrhy na začatie výstavby obytných súborov.
Oddelenie školstva na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva z apríla 2007 pripravilo podklady k ďalšej etape racionalizácie ZŠ a MŠ, podľa ktorej by k 30. júnu 2008 mali byť vyradené ZŠ Postupimská a Starozagorská a MŠ Nešporova a Petzvalova. Mestská rada túto racionalizáciu nepodporila.
Na vedomie sa na rokovaní vzala aj správa o spôsobe zabezpečenia starostlivosti o bezdomovcov n.o. Oáza – nádej pre nový život, ktorá prevádzkuje útulok na Kukučínovej a v Bernátovciach.
Záver zasadnutia Mestskej rady patril schvaľovaniu odpredaja a kúpy nehnuteľností. Schválený bol aj odpredaj voľných bytov na Zimnej, Ružínskej a Ružovej formou verejnej dražby.