Prejsť na obsah

Mestská rada odporučila na schválenie ďalšie VZN

K najdiskutovanejším patril návrh na zmenu a doplnenie VZN mesta Košice č.72 o komunálnych odpadoch a drobných odpadoch na území mesta, ktorý MR odporučila prijať po zapracovaní pripomienok. MČ Košice-Barca, Vyšné Opátske a Lorinčík podali návrhy uznesení VZN o svojich erboch a vlajkách. Rozsiahly materiál o zásadách, kritériách a pravidlách umiestňovania informačných, propagačných a reklamných zariadení vyvolal taktiež diskusiu, ktorá vyústila do zapracovania všetkých pripomienok. Materiál vo svojej pôvodnej podobe nebude na rokovanie MZ zaradený. Bez pripomienok boli prijaté a odporúčané uznesenia o správe zimnej údržby pre sezónu 2006/2007 a prevádzkové poriadky pohrebiska „Krematórium“ na Zelenom dvore, Verejného cintorína a Cintorína sv. Rozálie.