Prejsť na obsah

Mestská rada podporila krízové centrum

K najdiskutovanejším patril návrh zmeny organizačného poriadku zamestnancov mesta. Pre rozsiahlu oblasť správy miestnych daní a miestneho poplatku sa uvažuje s vytvorením nového samostatného oddelenia s tromi referátmi. Doterajšie spojenie referátu kultúry a s referátom sociálnych vecí do jedného oddelenia sa javí ako nevýhodné, pre samostatné oddelenie kultúry sa navrhuje referát cestovného ruchu, agenda prípravy projektov by sa podľa návrhu presunula z terajšieho Oddelenia komunálneho rozvoja a riadenia podnikov do nového Oddelenia strategického plánovania. Významnou súčasťou organizačných zmien, ktoré Mestská rada doporučila na prejednanie poslancom mestského zastupiteľstva, bude zriadenie kancelárie prvého kontaktu na magistráte, ktorá bude schopná operatívnejšie riešiť požiadavky občanov. Košickí „radní“ dnes doporučili na prejednanie mestskému zastupiteľstvu aj zámer vybudovania krízového centra v Košiciach, ktorý predstavilo občianske združenie Úsmev ako dar. Ak bude mestský parlament súhlasiť, združenie získa pre potreby sociálne znevýhodnených skupín obyvateľov mesta Košice budovu bývalého Centra voľného času na Hemerkovej ulici.