Mestské zastupiteľstvo rokovalo o strategických dokumentoch, športe a personálnych záležitostiach

Štvrtkové rokovanie Mestského zastupiteľstva (MZ) v Košiciach okrem schvaľovania rozpočtu diskutovalo o viacerých aktuálnych záležitostiach a venovalo sa aj personálnym zmenám na postoch riaditeľov a v štatutárnych orgánov mestských podnikov. 

Prvýkrát v histórii Mestského zastupiteľstva (MZ) na ňom dostali možnosť vystúpiť aj občania v rámci nového bodu rokovania - Slovo pre verejnosť. Polhodinu určenú pre verejnosť využili na zastupiteľstve piati obyvatelia mesta. Vôbec prvým Košičanom diskutujúcim k tomuto bodu bol Koloman Juhás. Ten prezentoval viaceré podnety k práci Mestskej polície a návrhy na to ako zaangažovať nepracujúcich Košičanov napr. vo forme hliadok na priechodoch pre chodcov  pri školách alebo počas organizovania rôznych akcií. 

V rámci rokovania o ďalšom postupe pri organizácii Európskeho olympijského festivalu mládeže - EYOF 2021 napokon po dlhej diskusii schválilo zastupiteľstvo uznesenie, ktorým vyzvalo primátora, aby najneskôr 7. marca do inicioval rokovanie s predsedom vlády Petrom Pellegrinim o získaní dodatočných finančných prostriedkov pre mesto. 

"K dnešnému dňu nie je projekt pripravený tak, aby som naozaj s hrdosťou povedal, že EYOF zvládneme so všetkou cťou a so všetkým, čo tomuto mestu prináleží. Celé to padá na peniazoch a na čase. Celý EYOF by mohol dokopy stáť až 85 miliónov eur. Z prisľúbených 12 miliónov eur z Úradu vlády SR by sme nedokázali EYOF ani len zorganizovať, keďže predpokladané náklady len na túto časť dosahujú sumu vyše 13 miliónov eur. A to už nehovorím o budovaní alebo rekonštrukcii športoviskách, na ktoré by nám nezostalo nič. Ak zoberieme všetky riziká, máme naozaj obrovský problém. Ten vieme vyriešiť jedine peniazmi a tým, že začneme okamžite s budovaním novej infraštruktúry a rekonštrukciou ďalších športovísk,“ uviedol primátor.  

Mestské zastupiteľstvo schválilo kandidatúru mesta Košice na usporiadanie EYOF 2021 v júni 2016. Podujatie sa má uskutočniť medzi 24. júlom a 1. augustom 2021. Na návrh Jána Jakubova, ktorý si osvojil aj viceprimátor Marcel Gibóda, sa 8. marca má uskutočniť neplánované rokovanie Mestského zastupiteľstva. V rámci neho má primátor informovať nielen o výsledkoch rokovaní s premiérom, ale aj tom, či bude dostatok finančných prostriedkov na to, aby sa toto podujatie mohlo v Košiciach uskutočniť. 

Poslanci mali rôzne názory aj k výstavbe Národného tenisového centra. Časť z nich trvala na tom, aby sa urýchlene začala jeho výstavba na Popradskej ulici podľa pôvodného zámeru z roku 2016. „Nemôžeme čakať ďalšie dva roky. Celý projekt už vyšiel na 800 000 eur a kto ho zaplatí,“ pýtal sa poslanec Viliam Knap. 

Viacerí poslanci preferovali novú lokalitu v rámci mesta. Podľa primátora by NTC na Popradskej priniesol veľké problémy s dopravou a parkovaním. Navyše momentálne neexistuje ani rozhodnutie na jeho pokračovanie na Popradskej, keďže špeciálny stavebný úrad zastavil stavebné konanie. 

„NTC na Popradskej zníži kvalitu bývania ľudí, ktorí tam sú. A to bez ohľadu na to, ako a kde sa bude parkovať a či tam budú ľudí rozvážať autobusy. Chceli by ste bývať vedľa haly, kde budú koncerty? Ak by bola možnosť presunúť NTC niekde inde v rámci Košíc, je potrebné tak urobiť,“ uviedol poslanec Burdiga. 

Na štvrtkovom zastupiteľstve bol schválený aj zoznam laureátov Ceny mesta Košice pre jednotlivcov a kolektívy za rok 2019. Jej tohtoročnými laureátmi sú primár Transplantačného oddelenia košickej UNLP Ľuboslav Beňa, prednostka Neurologickej kliniky Lekárskej fakulty UPJŠ a UNLP Zuzana Gdovinová, učiteľka informatiky Angelika Haneszová, generálny riaditeľ Štátneho divadla Peter Himič, dlhoročná primárka Oddelenia detskej onkológie a hematológie Detskej fakultnej nemocnice Košice Irina Oravkinová, rektor UPJŠ v Košiciach Pavol Sovák, slovenský kardiológ Martin Studenčan a dlhoročný riaditeľ SOŠ Učňovská Košice - Šaca Jozef Šablatúra. 

Cenu in memoriam mesto udelí Jozefovi Čorbovi, ktorý je považovaný za jedného zo zakladateľov športového práva na Slovensku a maratónskemu a ultramaratónskemu bežcovi Milanovi Furínovi. Ocenenými kolektívmi budú počas májových Dní mesta Košice Dejepisný spolok, Mestská organizácia Csemadok-u a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie.

Primátor informoval poslancov aj o svojom nedávnom stretnutí s predsedom Predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti Stanislavom Hrehom. Šéf VVS na ňom okrem iného vysvetlil primátorovi aj okolnosti, prečo aj napriek uzneseniu MZ Dozorná rada VVS tento utorok ani na druhý pokus nezvolila Jaroslava Polačeka do Predstavenstva VVS.

Stanislav Hreha bol síce pozvaný na rokovanie zastupiteľstva, no kvôli plánovanej služobnej ceste sa na ňom nemohol zúčastniť. Zastupiteľstvu poslal list, v ktorom odkázal poslancom, že rešpektuje záujem mesta na nomináciu primátora a jeho námestníka do štatutárnych orgánov spoločnosti a je otvorený ďalšej komunikácii v tejto oblasti. 

Poslanci v rámci rokovania o personálnych zmenách odvolali viacerých riaditeľov mestských podnikov. Do termínu výberových konaní na obsadenie týchto miest, budú na ich miestach poverení riaditelia. Doterajšieho riaditeľa Správy mestskej zelene Róberta Trtíka tak nahradí jeho prevádzkovo-technická námestníčka Marta Popríková. Novým povereným riaditeľom a predsedom predstavenstva mestských lesov bude namiesto Tibora Rótha projektový manažér František Beli. Príspevkovú organizáciu K13 - Košické kultúrne centrá povedie namiesto Jána Kováča manažérka Denisa Vágner. 

Podľa primátora by mali byť výberové konania vypísané do šiestich mesiacov a prihlásiť sa do nich budú môcť aj všetci odvolaní riaditelia. Novú riaditeľku bude mať aj Knižnica pre mládež mesta Košice. Iveta Hurná odišla z funkcie dobrovoľne, vracia sa do Prešova, kde bude pôsobiť ako riaditeľka Knižnice P.O. Hviezdoslava. Namiesto nej bude knižnicu pre mládež od 1. marca viesť jej zástupkyňa, Kamila Prextová.

Zastupiteľstvo zároveň urobilo zmeny v štatutárnych orgánoch viacerých mestských spoločností. Poslanci upravili aj výšku platu primátora, ktorý namiesto súčasných 3797 eur, bude od 1. marca poberať 5316 eur v hrubom. Jeho námestník Marcel Gibóda odôvodnil návrh na zvýšenie zákonom stanovej minimálnej výšky platu, ktorý primátor poberá, skutočnosťou, že vo väčšine krajských miest na Slovensku majú primátori tento plat takisto zvýšený o 40 percent.