Prejsť na obsah

Mestskí policajti brigádovali

V mesiaci júl 2015 sa traja príslušníci Mestskej polície Košice stanice Sever (MsP) zúčastnili spoločne s pracovníkmi Miestneho úradu Mestskej časti Košice Sever Oddelenia rozvoja (MČ) na odstránení skládky komunálneho odpadu umiestneného neznámym páchateľom – páchateľmi v katastrálnom území Čermeľ, v blízkosti náučného chodníka vedúceho na vyhliadkovú vežu Hradová. Tento komunálny odpad bol uložený v lese v rokline a pravdepodobne pochádzal ešte z čias minulého režimu. Dňa 07.11.2014 bol tento odpad zistený pracovníkom Mestských lesov Košice a.s. a v zmysle zákona O odpadoch bolo zaslané oznámenie na Okresný úrad Košice Odbor starostlivosti o životné prostredie. Na deň 08.12.2014 bolo Okresným úradom zvolané miestne šetrenie na tvári miesta, kde bolo za účasti kompetentných zistené, že sa nepodarilo zistiť pôvodcu založenia tejto skládky.

Na základe požiadavky MČ bol pristavený veľkokapacitný kontajner a komunálny odpad bol pracovníkmi MČ a príslušníkmi MsP z predmetnej lokality (lesný porast) odstránený.