Prejsť na obsah

Mestskí policajti odovzdali prípad sexuálneho zneužívania kolegom z Policajného zboru

       Dňa 06.01.2012 bol na stanici MsP Košice – Lunik IX (ďalej iba „stanica MsP") prijatý oznam o tehotenstve maloletej dievčiny. Po prijatí tohto oznamu začali príslušníci stanice MsP v danej veci šetrenie, počas ktorého bolo okrem iného zistené, že údajným otcom dieťaťa má byť 14-ročný Lukáš z Košíc. Dňa 10.01.2012 sa na stanicu MsP dostavila 14-ročná Mária z Košíc v sprievode svojej matky, kde vyššie uvedené údaje potvrdila, pričom uviedla, že už aj navštevuje gynekologickú ambulanciu. Na základe zistených skutočností bola daná vec odovzdaná k ďalšej realizácii OO PZ Košice – KVP pre podozrenie zo spáchania trestného činu sexuálneho zneužívania podľa §-u 201 Trestného zákona.

Zdroj: Mestská polícia Košice