Prejsť na obsah

Metodický deň 1. februára 2008

Oddelenie školstva chce nadviazať na tradíciu organizácie metodických dní v meste Košice. V tejto súvislosti sa dňa 1. februára 2008 (piatok) v čase od 9.00 hod-12.00 hod. uskutoční Metodický deň pre 1 294 prihlásených účastníkov (riaditeľov, pedagógov a hospodárky) zo ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice.
Vzdelávanie účastníkov bude prebiehať na 18 miestach v 21 moduloch.

Program podľa uvedenej prílohy.


Organizátorom metodického dňa je Oddelenie školstva MMK a Metodický úsek Strediska služieb škole.

Prílohy

1. PDF 137,01 KB Príloha Hramonogram metodického dňa