Ministerstvo dopravy sa zaoberá situáciou okolo nočných preletov vrtuľníkov STA v Košiciach

Zmiernenie nadmernej hlukovej záťaže, ktorú spôsobujú prelety vrtuľníkov vrtuľníkov Slovak Training Academy (STA) nad metropolou východu a jej okolím, bolo hlavnou témou v poradí už tretieho stretnutia medzi mestom Košice, ktoré zastupovala viceprimátorka Lucia Gurbáľová (KDH) a vedením ministerstva dopravy a výstavby SR na čele so štátnou tajomníčkou rezortu Katarínou Brunckovou (Sme rodina). 

Mesto Košice už niekoľko rokov rieši podnety obyvateľov na nadmerný hluk. Niekoľkí z nich sa podpísali aj pod petíciu, ktorá žiada úplné zrušenie nočných preletov a tréningových letov. STA už na základe požiadaviek vedenia mesta urobila v tejto súvislosti spravila niekoľko ústupkov. Jej piloti prestali lietať hlučnejším vrtuľníkom Mi-17, došlo k zmene letových koridorov, určili sa časy pre tréningové lety. Vrtuľníky zároveň lietajú vo vyšších výškach.

Ministerstvo čaká na výsledky hlukovej štúdie

Ministerstvo dopravy ešte po predchádzajúcom stretnutí s vedením mesta zadalo výcvikovému stredisku uskutočniť tzv. hlukovú štúdiu. Až na základe jej výsledkov, ktoré by mali byť známe v najbližšom čase, bude rezort postupovať ďalej. Ministerstvo si na Dopravnom úrade takisto preverilo, či STA disponuje všetkými potrebnými  licenciami a povoleniami pre výcvik svojich pilotov.

Tie boli podľa vyjadrenia štátnej tajomníčky v poriadku, no rezort chce aj naďalej podrobne monitorovať situáciu a dbať na dodržiavanie legislatívy. Štátna tajomníčka zároveň skonštatovala, že podľa jej informácií lieta STA výlučne s civilnými vrtuľníkmi spĺňajúcimi normy EASA, ktorými sa výcvikové stredisko riadi. Mesto nedostalo odpoveď na to, prečo nemusela mať letecká spoločnosť vypracovaný posudok o vplyvoch svojej činnosti na životné prostredie (EIA), keďže to nie je v kompetencii ministerstva dopravy.

Gurbaľová ocenila pomoc ministerstva pri získavaní  informácií

Viceprimátorka Gurbáľová počas stretnutia informovala štátnu tajomníčku, že samospráva nemá na rozdiel od štátnych orgánov dostatočné nástroje na to ako môže pomôcť obyvateľom a riešiť nadmerný hluk z vrtuľníkov. Cieľom mesta je podľa nej dosiahnuť rovnováhu medzi záujmami STA, ktorá zamestnáva stovky ľudí a nespokojnými obyvateľmi. Zdôraznila však, že mesto musí podniknúť všetky kroky na to, aby chránilo záujmy bežných občanov, ktorí sa sťažujú na zhoršenie kvality svojho života počas preletov vrtuľníkov nad ich obydliami. Pri tejto príležitosti ocenila aktívny prístup štátnej tajomníčky k tomuto problému. 

„Po mesiacoch zberu rôznych údajov a ich preverovaniu, som veľmi rada, že nám pani Bruncková podala pomocnú ruku a získala informácie, ku ktorým sme sa doposiaľ nevedeli dostať. Mimoriadne si vážim aj jej aktívny prístup v riešení problému a teší ma, že máme spoločný cieľ, ktorý nebude pre STA likvidačný, no zároveň vznikne pre všetky strany prijateľný kompromis.”

Bruncková vidí riešenie v presune letov na okolité letiská

Hoci výsledky hlukovej štúdie zatiaľ nie sú známe, štátna tajomníčka Katarína Bruncková (nominantka Sme Rodina) nevylučuje, že pre upokojenie situácie by sa mohla časť výcviku pilotov uskutočňovať aj na iných letiskách na východe Slovenska, ktoré sa nachádzajú mimo husto obývaných lokalít. 

„Viceprimátorke a mestu Košice som prisľúbila spoluprácu pri hľadaní spoločného kompromisného riešenia s výcvikovým strediskom tak, aby pri zabezpečení výcvikovej činnosti došlo k zlepšeniu situácie vnímanej okolím letiska. To by sa mohlo udiať napríklad formou zmeny leteckých trás, presunom letov aj na iné letiská v okolí, napríklad Spišská Nová Ves, Poprad, Ražnany a Kamenica nad Cirochou.” 

K zmierneniu hlučnosti môže prispieť aj avizovaná zmena legislatívy

Na návrh mesta Košice by s podporou Únie miest Slovenska (ÚMS) a Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) mal byť už v priebehu budúceho týždňa na koaličnej rade prerokovaný aj návrh zmeny zákona o obecnom zriadení, ktorý umožní samosprávam zasiahnuť v prípade nadmernej hlukovej záťaže. Doposiaľ túto kompetenciu nemali. 

„Mesto aktívne komunikuje s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí prejavili záujem pomôcť a veríme, že v septembri by mohli mať samosprávy, nie len naše mesto väčšie kompetencie na riešenie problémov nadmernej hlučnosti,” doplnila viceprimátorka.