Prejsť na obsah

Mladík rozbil sochu Panny Márie

       Dňa 05. 04. 2013 v čase o 18:53 hod. bola na základe oznamu občana vyslaná hliadka Mestskej polície Košice - stanica Šaca (MsP) na Kvetnú ulicu v Košiciach, kde pred kostolom mali neznáme osoby poškodzovať sochu Panny Márie. Ihneď po prijatí oznamu a popisu podozrivých, začala hliadka MsP aj za pomoci služobného psa po podozrivých pátrať, pričom týchto zastavila na Mierovej ulici. Po presune na miesto udalosti bolo zistené, že na výklenku sa nachádza poškodená socha Panny Márie. Po zadokumentovaní udalosti boli 4 podozrivé osoby predvedené na stanicu MsP - Šaca, kde počas podania vysvetlenia bolo zistené, že 20-ročný Jaroslav z Košíc, pristúpil k zamrežovanému výklenku kostola, na ktorom sa nachádzala uvedená socha a rukou ju úmyselne zhodil z podstavca na stenu, pričom došlo ku rozbitiu hornej časti sochy. Vec je v štádiu objasňovania pre podozrenie zo spáchania priestupku proti majetku podľa §-u 50 ods.1 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch

Zdroj: Mestská polícia Košice