Prejsť na obsah

Mladiství popíjali vínko

Dňa 08. 09. 2019 vo večerných hodinách na ulici Moskovská trieda hliadka Mestskej polície Košice stanice KVP (MsP) na základe oznámenia zistila dve osoby, ktoré konzumovali na verejnom priestranstve, kde je to v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 78/2006 (VZN) zakázané, alkoholický nápoj.

Po predložení dokladov totožnosti bolo zároveň zistené, že sa jedná o mladistvé osoby, ktoré majú v zmysle zákona NR SR č. 219/1996 Z.z. v platnom znení konzumáciu alkoholických nápojov zakázanú. Osoby sa podrobili dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 0,37 mg/l resp. 0,40 ml/l alkoholu v dychu.

Za porušenie VZN boli obom osobám na mieste uložené blokové pokuty. Zároveň príslušnému správnemu orgánu bude doručené oznámenie o porušení ustanovení zákona NR SR č. 219/1996 Z.z.. Obe mladistvé osoby si na mieste prevzali zákonní zástupcovia.