Most na Hlinkovej opravili o dva týždne skôr, plne prejazdný bude už v sobotu (14. 7. 2018) ráno

Dnes (13. 7. 2018) budú ukončené všetky stavebné práce, ktoré súvisia s opravou mostných uzáverov a dilatácií na moste cez rieku Hornád, na Hlinkovej ulici. V sobotu (14. 7. 2018) ráno budú na moste plne sprejazdnené všetky 4 jazdné pruhy, a doprava už nebude nijako obmedzená. Prenosné dopravné značenia budú stiahnuté, respektíve otočené tak aby neplatili. Následne budú v pondelok (16. 7. 2018) odstránené.

Finálna úprava dilatácie mostového telesa na Hlinkovej ulici začala 3. 7. 2018. Predpokladaný termín ukončenia prác bol koniec mesiaca júl, pričom úpravy sa robili aj počas dní pracovného voľna. Počas prvej etapy prác boli uzatvorené obidva jazdné pruhy v smere do centra mesta s presmerovaním premávky do protismeru. Pri druhej etape boli uzatvorené obidva jazdné pruhy smerom na sídlisko Dargovských hrdinov, respektíve Sídlisko Ťahanovce, takisto s presmerovaním do protismeru.

Mesto opravovalo dilatácie mosta už vlani. Z dôvodu začatia školského roka a s tým súvisiacim zosilnením intenzity dopravy však bol vrchný kryt dilatácie vyplnený dočasne asfaltobetónom. Finálna úprava pružnou zálievkou si vyžadovala opätovne dopravné obmedzenia v danom úseku, z toho dôvodu boli práce naplánované na začiatok školských prázdnin, čiže na júl 2018. Do vtedy boli aj nerovnosti na moste vyplňované dočasne asfaltobetónom. 

Prvé problémy na moste riešilo mesto Košice bezodkladne už v júni 2017. Podrobná obhliadka mosta ale vtedy ukázala, že sú nutné ďalšie opravy. Týkali sa najmä štyroch mostných uzáverov. Práce si vyžiadali čiastočnú uzáveru mosta (vždy iba po jednom jazdnom pruhu), začali 19. 7. 2017, a boli predbežne plánované na 6 týždňov, do 27.08.2017. Vzhľadom na konštrukčné prevedenie mosta, mostných uzáverov, ale aj vzhľadom na poškodené dobetonávky medzi nosníkmi po celej dĺžke mosta, išlo „iba" o čiastkové opravy. Okrem iného aj preto, lebo už pri výstavbe mosta na Hlinkovej boli nevhodne riešené napríklad mostné uzávery pod asfaltovo - betónovou konštrukciou. Podľa odborníkov, z dlhodobého hľadiska preto bolo nutné začať most opravovať, pričom ale nešlo o jeho celkovú rekonštrukciu. 

Hlinkova ulica je dopravná stavba, ktorej projektový názov bol: Výpadová komunikácia Duklianskych hrdinov. V rokoch 1965 – 1968 ju stavali vtedajšie Inžinierske stavby, národný podnik Košice. Hlavným účelom cestnej komunikácie (širokej 9,5 m) na vtedajšej Ulici Duklianskych hrdinov bolo napojenie novovybudovanej severnej časť Košíc na Prešovskú cestu. Po výstavbe sídliska Dargovských hrdinov a neďalekých Ťahanoviec došlo k výraznému zvýšeniu automobilovej dopravy, preto bolo nutné Ulicu Duklianskych hrdinov rozšíriť na 14,5 metra. Inžinierske stavby n.p. Košice tak urobili v rokoch 1986 – 1989.