Prejsť na obsah

Motoristi môžu oddnes jazdiť prepojovacou komunikáciou medzi Perešom a Lorinčíkom

Medzi dvoma košickými mestskými časťami Pereš a Lorinčík dnes otvorili prepojovaciu komunikáciu, ktorá medzi nimi zlepší spojenie a skráti cestu. Od prvotnej myšlienky po realizáciu tohto spojenia uplynulo 40 rokov. Okrem vybudovania a vyasfaltovania novej komunikácie v dĺžke takmer 500 metrov tam pribudol aj chodník s betónovou dlažbou, združený cyklistický chodník s chodníkom pre peších z asfaltového betónu, odvodnenie, oporné gabiónové múry ako aj zvislé a vodorovné dopravné značenie.

Primátor nepodpísal predraženú zmluvu, mesto ušetrilo skoro 200 000 eur

Mesto Košice v uplynulých rokoch výrazne zvýšilo investície do dopravnej infraštruktúry. Aj naďalej sa však investičný dlh v oblasti budovania nových ciest a chodníkov, resp. ich rekonštrukcie pohybuje v stovkách miliónov eur. Nová komunikácia, ktorú budú môcť využívať aj stovky obyvateľov novej obytnej zóny Háje, poteší nielen motoristov, ale zlepší aj bezpečnosť cestnej premávky pre cyklistov a chodcov. Stavebné práce uskutočnila spoločnosť Colas Slovakia v celkovej cene 472 483 eur, čo je takmer o polovicu menej než bola predpokladaná hodnota zákazky pri vyhlásení súťaže.

"Som rád, že tu dnes stojíme a opäť vám prinášame ďalší z výsledkov nášho snaženia zlepšovania života obyvateľov nášho mesta. Začiatkom 80-tych rokov minulého storočia sa ešte za socializmu začalo hovoriť o tom, že sa vybuduje táto cesta. Po takom dlhom čase čakania si ju už naozaj zaslúžili. Keď som sa stal pred vyše 4 rokmi stal primátorom, našiel som na stole predraženú zmluvu na výstavbu prepojovacej komunikácie. Odmietol som ju podpísať. Pripravili sme nové verejné obstarávanie a vysúťažili sme firmu, ktorá to urobila za cenu nižšiu o takmer 200 000 eur. Ušetrili sme tým verejné zdroje, ktoré sme mohli investovať do iných našich dopravných projektov," uviedol na dnešnom slávnostnom odovzdaní cesty košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý).

Pôvodnú projektovú dokumentáciu museli prepracovať

Vzhľadom na viaceré nedostatky v pôvodnej projektovej dokumentácií ešte z roku 2018 sa počas výstavby muselo pristúpiť k niektorým úpravám v jej technickom riešení. Týkali sa napríklad zlúčenia chodníka pre peších a cyklochodníka do združeného chodníka. Po dohode s majiteľom priľahlého pozemku sa upravilo sa aj osadenie oporného múra. Dôvodom bolo zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky súvisiace so zväčšením šírkového usporiadania chodníka.

Keďže časť stavby sa nachádzala na nevysporiadaných pozemkoch, ktoré neboli predmetom pôvodne vydaného územného rozhodnutia a stavebného povolenia, pred sprevádzkovaním cesty sa muselo čakať na ukončenie kolaudačného konania a správoplatnenie kolaudačného rozhodnutia zo strany Špeciálneho stavebného úradu. Predpokladaný termín odovzdania sa tak posunul až na tento rok.

Starosta Lorinčíka verí, že na ďalšie väčšie investície nebudú musieť tak dlho čakať

Starosta Lorinčíka Damián Exner (nezávislý) skonštatoval, že je to po 50 rokoch prvá významnejšia investícia mesta v ich mestskej časti.

„Trvalo to fakt dlho, pokiaľ sa od myšlienky prešlo k samotnej realizácii. Sme radi, že sa to dnes konečne otvára, lebo tento úsek dosť pomôže našim obyvateľom. Plusom je aj vybudovanie dažďovej kanalizácie, čím sa zníži možnosť záplav po veľkých lejakoch. Veríme, že ďalších investícií sa dočkáme omnoho skôr. Potešila by nás rekonštrukcia Lorinčíckej ulice vrátane chodníka k materskej škôlke. To by ocenili najmä naše rodiny s deťmi, keďže tento úsek bez chodníka od Furmanca nie je pre nich príliš bezpečný,“ skonštatoval.

Obchádzka je minulosťou, zlepší sa kultúrny aj duchovný život

Aj starosta Pereša Peter Kavuľa (nezávislý) si pochvaľoval novú investíciu a verí, že aj vďaka pripomienkam ich mestskej časti k niektorým technickým nedostatkom sa bude dať komunikácia bezpečne užívať.

"Dovolím si povedať za Perešanov, že prepojovacia komunikácia výrazne uľahčí dopravu obyvateľov, ale aj ich peší presun, resp. jazdu na bicykloch. Doterajší spôsob spôsoboval spojenia oboch mestských častí nám spôsoboval vážne komplikácie, ale aj veľkú obchádzku, ak mali naši obyvatelia záujem navštevovať kultúrne alebo duchovné podujatia v susednej mestskej časti. Sme veľmi radi, že po desaťročiach sľubov práve dnes konečne dochádza k jej otvoreniu a spusteniu do riadnej prevádzky."