Prejsť na obsah

MŠ Palárikova 22, Košice

Život a prostredie Materskej školy na Palárikovej ulici v Košiciach nadobudli nový rozmer zapojením školy do medzinárodného certifikačno-vzdelávacieho programu Zelená škola. Sme školou, ktorá si uvedomuje nepriaznivý dopad modernej doby na životné prostredie a zároveň školou s predsavzatím zmeniť vnímanie a konanie detí formou návratu k prírode a v súlade  s ochranou životného prostredia.

Cieľom trojročného zapojenia materskej školy do programu na tému Zeleň a ochrana prírody bola realizácia dlhodobých, praktických a vzdelávacích aktivít, ktoré budú mať reálny pozitívny dopad na životného prostredie školy a jej okolia. Záväzok našej školy vo forme ekokódexu bol transformovaný do hymny školy, ktorá sa stala pravidelnou súčasťou realizácie environmentálnych aktivít.  

Plnenie predsavzatí sa nieslo v stanovených dvoch základných cieľoch. Prvým cieľom bola tvorba environmentálnych kútikov v areáli školského dvora participáciou detí, rodičov i zamestnancov školy. Podarilo sa nám vytvoriť krásne prostredie, máme pocitový chodník, škôlkársku bylinkáreň, zelenú stenu a zelený prístrešok, bylinkovú špirálu, triedne záhradky, levanduľový, slnečnicový, či kvetinový záhon, farebnú húsenicu, domček a bufet pre hmyz. Úžasná veža poznania nám sprostredkúva poznatky zo sveta stromov, byliniek, hmyzu a vtáctva.

Druhým významným cieľom bolo aplikovať význam vytvoreného prostredia do konania detí, rodičov a širšej komunity. Prostredníctvom početných aktivít sme rozvíjali nevyhnutné environmentálne cítenie od najmenšieho semienka až po najväčší a najkošatejší strom. Deti poznávali rozsiahle tajomstvá prírody, zázračné liečivé účinky vlastnoručne vypestovaných byliniek zo škôlkárskej bylinkárne a získané skúsenosti prezentovali nielen mladším, ale aj starším kamarátom zo základnej školy. Ich nadšenie podnietilo aj spontánny záujem zo strany rodičov, či už pri realizácii rôznych brigád aktívnym zapojením do skrášľovania vonkajšieho prostredia školy a poskytnutím materiálnej pomoci.

Materská škola ďakuje všetkým deťom, rodičom a aktívnym účastníkom. Veľmi sa tešíme, že sme o krok bližšie ku krajšiemu a zdravšiemu prostrediu.

 

Spracovala: Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka MŠ