Prejsť na obsah

MsP a DMS rokovali o ďalšej spolupráci

Dňa 13.01.2011 sa v kancelárii zástupcu náčelníka MsP Košice uskutočnilo pracovné stretnutie za účasti predstaviteľov Mestskej polície Košice (MsP) a Dobrovoľnej miestnej stráže pri MÚ MČ Košice - Šaca (DMS). Témou stretnutia bolo vyhodnotenie vzájomnej spolupráce pri zabezpečovaní verejného poriadku, čistoty a hygieny verejných priestranstiev, spoločného výkonu služby počas realizácie rôznych preventívno-bezpečnostných akcií, ako aj počas konania kultúrnych, športových a iných spoločenských podujatí v územnom obvode Mestskej časti Košice - Šaca. Načrtli sa perspektívy ďalšej spolupráce medzi MsP a DMS v priebehu roka 2011 a možností realizácie myšlienky vytvorenia DMS v rámci mesta Košice, resp. v jednotlivých mestských častiach.


Zdroj: Mestská polícia Košice