Prejsť na obsah

Muž, ktorý lepil plagáty na elektrorozvodné skrine bol odhalený bezpečnostnou kamerou

       Dňa 18.04.2011 v čase o 23:50 hod. bolo prostredníctvom kamerového systému Mestskej polície Košice (MsP) zistené, že na ul. Pribinovej v Košiciach neznámy muž vylepuje plagáty na elektrorozvodné skrine. Na miesto udalosti bola okamžite vyslaná motohliadka zo stanice MsP - Stred, ktorá podozrivého muža zadržala. Vykonaným šetrením príslušníci MsP zistili, že sa jedná o 34-ročného Martina V. z Košíc. Menovaný sa svojím konaním dopustil priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47, ods. 1, písm. d) zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení, za čo mu bola uložená bloková pokuta 10 EUR, ktorú na mieste zaplatil a plagáty po vyriešený priestupku z elektrorozvodných skríň odstránil.

Zdroj: Mestská polícia Košice