Prejsť na obsah

Muž pod vplyvom návykovej látky kradol v potravinách

       Dňa 12.05.2010 v čase o 15.20 hod. na Poštovej ulici v Košiciach spozorovala hliadka Mestskej polície Košice (MsP) trojicu mladých mužov, ktorí mali na tvári priložené igelitové sáčky od mlieka, z ktorých vdychovali neznámu látku. Po príchode k podozrivým, príslušníci MsP zistili, že títo javia zjavné známky požitia návykovej látky. Následne začali podozrivým vypadávať spod ošatenia sáčky s obsahom toulénu, pričom u jedného z nich boli v rukáve bundy nájdené 3 DVD disky, tento bol dvojicou mužov označený za páchateľa krádeže daných diskov. Vykonaným šetrením bolo príslušníkmi MsP zistené, že disky boli odcudzené z predajne potravín Balla v OC Lipa. Nakoľko podozriví nevedeli hodnoverným spôsobom preukázať svoju totožnosť, boli 2 podozriví predvedení na stanicu MsP – Stred, kde bolo zistené, že sa jedná o 16-ročného Igora P. a 20-ročného Mareka H. (obaja z Košíc). Posledný z trojice, ktorý bol označený ako páchateľ krádeže, bol predvedený na OO PZ Košice - Staré mesto, kde bolo lustráciou zistené, že sa jedná o 15-ročného Štefana B. z Košíc, po ktorom bolo Policajným zborom SR vyhlásené pátranie. Štefan B., ktorý sa ku krádeži DVD diskov priznal bol následne spolu s odcudzenými DVD diskami odovzdaný pre podozrenie zo spáchania trestného činu krádeže podľa § 212 Trestného zákona na OO PZ - Staré mesto k ďalšiemu riešeniu.


Zdroj: Mestská polícia Košice