Na ceste k slovenskej štátnosti

V priestoroch Historickej radnice na Hlavnej 59 v Košiciach sa v dňoch 18. – 20. septembra 2018 uskutoční vedecká konferencia pri príležitosti výročí rokov 1918, 1968 a 1993 v roku 2018.

Konferencia s názvom Na ceste k slovenskej štátnosti je hlavným vedeckým podujatím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v rámci spoločných osláv storočnice od vyhlásenia Československej republiky v zmysle uznesenia vlády SR č. 282/2017 zo 7. júna 2017 o návrhu programu a rozpočtu podujatí pri príležitosti osláv dejinných udalostí medzi Slovenskou republikou a Českou republikou v roku 2018.

Spoluorganizátormi sú Mesto Košice – Archív mesta Košice a Štátny archív v Košiciach. Konferencie sa zúčastnia poprední slovenskí archivári, historici a politológovia, ktorí budú prezentovať výsledky svojich výskumov. Prvý deň po slávnostnom otvorení prezidentom Rudolfom Schusterom a po úvodnom referáte mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky v Českej republike Petra Weissa bude venovaný roku 1918. Druhý deň podujatia odznejú príspevky k vzniku Slovenskej republiky v roku 1993. Podvečer sa uskutoční slávnostná vernisáž rovnomennej výstavy v košickej Kunsthalle. Záverečný deň konferencie sa bude týkať obrodného procesu v roku 1968. Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník.

Otvorenie konferencie - 18.9. 2018 o 13,45 hod.

Program nájdete v prílohe.