Na decembrovom zastupiteľstve budú poslanci rokovať o rozpočte aj o sadzbách miestnych daní

Najdôležitejším z bodov decembrového rokovania mestského zastupiteľstva bude rozpočet mesta na rok 2020, na ktorý bude úzko nadväzovať aj návrh zmien Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Košice č. 132 o miestnych daniach. Je to dôsledok zmien viacerých zákonov a zavádzania vládnych sociálnych balíčkov, ktoré na budúci rok spôsobia mestu Košice dodatočné výdavky v celkovej výške 18 miliónov eur.

Možnosti mesta na strane zvýšenia príjmov a zníženia výdavkov sú aj napriek šetreniu pri vnútornej prevádzke a úsporám pri verejných obstarávaniach (napr. pri súťaži na stavebnú údržbu a opravy pozemných komunikácií v meste by sa podarilo ušetriť 1,2 milióna eur) pomerne obmedzené. Z tohto dôvodu sú aj Košice podobne ako vyše 95 percent členov Únie miest Slovenska naprieč všetkými krajmi prinútené hľadať finančné zdroje v zvýšení dane z nehnuteľnosti. Ak by sa tak nestalo, mesto by nedosiahlo vyrovnaný rozpočet a muselo by výrazne znížiť kvalitu a množstvo poskytovaných služieb obyvateľom.

Zvýšenie platov učiteľov bude stáť mesto 6 miliónov eur  

„Od niektorých vládnych politikov počúvame, že samosprávam sa neustále zvyšujú príjmy z podielových daní. Realita je však značne iná. V budúcom roku sme mali dostať okolo 9 miliónov eur navyše, no po zmenách pri nezdaniteľnej časti základu dane to budú len tri milióny eur. Zároveň na zvýšenie miezd v oblasti školstva v roku 2020, ktoré nám štát nijako finančne nepokryje, budeme musieť nájsť z vlastných zdrojov 6 miliónov eur. A to nehovorím o ďalšom financovaní kompetencií, ktoré na nás presunul štát a na tie takisto musíme hľadať peniaze z vlastných zdrojov a rezerv. Ak by sme chceli urobiť rozvojový rozpočet a nie iba taký, aby sme prežili do budúceho roka a chceli vyhovieť mestským častiam, mestským podnikom, resp. strategickým dokumentom mesta, nepokryté výdavky, resp. schodok rozpočtu by predstavoval viac ako 65 miliónov eur,“ tvrdí riaditeľ magistrátu Marcel Čop. 

Aj podľa primátora mesta Košice Jaroslava Polačeka (nezávislý) nie je pripravovaný rozpočet z objektívnych príčin podľa predstáv vedenia, mestských častí a ani poslancov. I napriek tomu však v návrhu našiel aspoň niekoľko svetlejších stránok. Teší ho, že v pláne sú viaceré rekonštrukcie športovísk, či prepojenie čéhačka s Mestskou krytou plavárňou. Fanúšikom cyklodopravy pripomína financie na pripravované predĺženie cyklochodníkov medzi MČ Jazero a Krásnou, v Čermeli a ďalších lokalitách. Medzi pozitíva návrhu rozpočtu zaradil aj finančné zdroje pre navýšenie počtu mestských policajtov hliadkujúcich v uliciach mesta, kde budú dohliadať na bezpečnosť obyvateľov, či zvýšenie financií pre rozvoj a údržbu miestnych komunikácií alebo 1. etapu výstavby Centra komunitných sociálnych služieb v Krásnej.

Mestské časti dostanú najviac v histórii

„Ten 18-miliónový výpadok bude veľmi citeľný, a preto budeme musieť obmedziť mnohé investície. Aj napriek rekordným výdavkom na zimnú údržbu vo výške 3,5 milióna eur, by sme potrebovali ešte ďalších takmer poldruha milióna eur, aby sme v meste nemuseli mať kritizované tabule informujúce o neudržiavaných chodníkoch. Vieme aj to, že mestské časti budú asi sklamané, no aj napriek tomu dostanú medziročne o 3 percentá podielu dane z príjmov fyzických osôb navyše. Ak k tejto sume pripočítame polovičný podiel dane za psa, dokopy by mali dostať vyše 11,5 milióna eur, čo bude predstavovať najviac zdrojov v ich doterajšej 30-ročnej histórii,“ uviedol primátor.

Celkové výdavky rozpočtu mesta by mali dosiahnuť 219 miliónov eur. Až 70 percent z nich bude smerovať do vzdelávania (93,5 milióna eur), dopravy (40,7 milióna eur) a na životné prostredie a odpadové hospodárstvo mesto (22,8 milióna eur).  Jednou z hlavných priorít mesta v roku 2020 sú stavebné úpravy, rekonštrukcie a údržba komunikácií, mostov a chodníkov, kde sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške takmer 16 miliónov eur.

Investície do zlepšenia základných a materských škôl v meste sú naplánované na sumu 5 miliónov eur. Zároveň z prijatého bankového úveru by 10 miliónov eur mali ísť na kapitálové výdavky v oblasti dopravy, školstva, sociálnych služieb a ďalších 3,4 milióna eur do športovej infraštruktúry. Ďalšími rozpočtovými prioritami budú ukončenie 1. etapy výstavby Košickej futbalovej arény a začiatok rekonštrukcia pavilónu C v Stredisku sociálnej pomoci na Garbiarskej ulici, rekonštrukcia a výstavba športových ihrísk pri základných školách a prípravné práce pred plánovanou rekonštrukciou a rozšírením Slaneckej cesty.

Navrhované úpravy miestnych daní pocítia občania minimálne

V záujme udržania finančnej a rozpočtovej stability a zabezpečenia aspoň svojho základného chodu bude aj mesto Košice podobne ako iné samosprávy nútené od začiatku budúceho roku pristúpiť k úprave sadzieb dane z nehnuteľností. Predložený návrh obsahuje zvýšený príjem z dane z nehnuteľností oproti roku 2019 o cca 9,5 milióna eur a je podmienený schválením novely VZN o miestnych daniach. Vedenie mesta zdôrazňuje, že úpravy sadzieb sa dotknú hlavne podnikateľov a firiem, občania by ich mali pocítiť len minimálne. Pri daniach z nehnuteľností napr. stúpnu bežnej rodine výdaje na 3-izbový byt priemerne o zhruba 1 euro mesačne. Pri senioroch, sociálne odkázaných občanoch a ZŤP to bude od 5 do 20 centov za mesiac.

Okrem spomínaných bodov sa zastupiteľstvo bude zaoberať aj odkúpením majetku spoločnosti Good Angels Košice v objekte Angels Arény, čo je jednou z nevyhnutných podmienok pred tým, než sa budúci rok začne s jej rekonštrukciou. Športu sa dotýka aj ďalší bod, ktorým je zámer mesta odkúpiť Mestskú krytú plaváreň na ulici Protifašistických bojovníkov od Mestskej časti Košice - Staré mesto za sumu maximálne 100 000 eur. V prípade odsúhlasenia tohto zámeru a kladného stanoviska poslancov v Starom meste je mesto pripravené začať s modernizáciou plavárne a jej plánovaným prepojením s kúpaliskom Červená hviezda. Cieľom je v troch etapách vybudovať moderný komplex pre vodné športy vrátane nových tobogánov.