Prejsť na obsah

Na košickom magistráte oddnes vybavia občanov cez elektronický poradovník

Návštevníci magistrátu mesta Košice môžu oddnes využívať Elektronický vyvolávací systém pre pracoviská prvého kontaktu. Elektronický poradovník umiestnený pri hlavnom vchode do budovy poslúži obyvateľom mesta na urýchlenie a zjednodušenie vybavovania administratívnej agendy a prinesie aj množstvo ďalších výhod. Počas úvodného dňa testovacej prevádzky ho využilo vyše 100 klientov. 

Každý, kto si potrebuje niečo vybaviť, si v samoobslužnom kiosku vyťuká službu, o ktorú má záujem a následne mu bude vytlačený lístok s číslom. Môže si vybrať miestne dane, komunálny odpad, parking alebo všeobecné informácie. Oproti doterajšiemu stavu tak už nikto nebude musieť čakať v rade. Na monitore uvidí svoje aktuálne poradie a počká si, pokiaľ bude môcť ísť k okienku. 

Primátor: Prioritou je elektronická komunikácia a zlepšovanie služieb na magistráte

Na zmenu aktuálneho poradia upozorní elektronický systém aj zvukovým znamením. Z monitora sa dozvie aj to, služby ktorého pracoviska prvého kontaktu bude môcť využiť. .

"Neustále sa snažíme zlepšovať svoje služby všetkým Košičanom. Som veľmi rád, že aj magistrát mesta sa postupne stáva moderným úradom hodným 21. storočia. Už dlhodobo je našou prioritou, aby čo najviac obyvateľov mohlo s nami komunikovať elektronicky. Dôkazom toho je aj náš neustále rastúci portál elektronických služieb www.esluzbykosice.sk, cez ktorú je možné z pohodlia domova vybaviť všetku dostupnú agendu. Je však aj skupina ľudí, ktorí preferujú osobný kontakt a svoje úradné záležitosti chcú riešiť priamo s našimi zamestnancami. Verím, že títo občania si rýchlo zvyknú na pozitíva nového systému, ktorý zároveň pomôže zefektívniť aj prácu zamestnancom magistrátu," uviedol primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý). 

Košice sú vedúcim partnerom projektu za takmer 460 000 eur

Zavedenie Elektronického vyvolávacieho systému sa uskutočnilo v rámci aktivít cezhraničného projektu, kde mesto Košice je vedúci partner. Ďalšími partnermi sú Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, ukrajinské mestá Užhorod a Charkov a Nórske výskumné centrum NORCE.

Projekt Mestá v Rozšírenom Európskom priestore: Spoločný rozvoj kapacít verejných inštitúcií prostredníctvom slovensko‐ukrajinskej cezhraničnej spolupráce a zvyšovanie integrity verejných záležitostí (CEEA) získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 389 724 eur prostredníctvom Grantov EHP. Projekt je spolufinancovaný v sume 68 775 eur z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Cieľom projektu je je zvýšená integrita a zodpovednosť verejnej správy na Slovensku a Ukrajine, rozvoj cezhraničnej inštitucionálnej spolupráce, podpora a vytvorenie nových sietí a partnerstiev smerujúcich k vzájomnému približovaniu sa Ukrajiny k Európe a nastavenie dlhodobej a udržateľnej spolupráce medzi verejnými inštitúciami predovšetkým v dotknutých regiónoch oboch krajín. Realizuje sa od júla 2020 do apríla 2023. 

Mesto Košice okrem zavedenia nového elektronického vyvolávacieho systému zriadi aj päť nových kancelárií prvého kontaktu v mestských častiach s cieľom čo najviac vyjsť v ústrety občanom, byť k nim bližšie a pomôcť im zjednodušiť kontakt s ich miestnou samosprávou. 

Richard Dlhý: Občanov čaká skvalitnenie, skrátenie a zefektívnenie ich vybavovačiek na úrade

"Počas tvorby projektu a jeho aktivít sme vychádzali z potreby zbližovania sa Ukrajiny s EÚ s dôrazom na vytváranie regionálnych partnerstiev zameraných na obchod, hospodárske stratégie, migráciu a ďalšie otázky. Cieľom je vybudovať spoločný priestor spoločnej demokracie, prosperity, stability a zvýšenej úrovne spolupráce. Mestá môžu v tomto procese zohrať kľúčovú úlohu. Vyvolávací systém má za cieľ uľahčiť klientom lepšiu orientáciu v rámci úradu a priblížiť samosprávy k občanovi. Spolu so zriadením kancelárií prvého kontaktu v mestských častiach prinesie pre občanov aj skvalitnenie, skrátenie a zefektívnenie ich vybavovačiek na úrade,“ doplnil zástupca riaditeľa magistrátu mesta Košice a vedúci oddelenia jeho strategického rozvoja Richard Dlhý.