Prejsť na obsah

Na križovatke Prešovská - Rampová sa zrazili dva autobusy, hlásili štyroch mŕtvych

Pred križovatkou Prešovská - Rampová narazili do seba dva autobusy so zahraničnými "ešpézetkami". Ich zrážka mala fatálne následky, keď záchranné zložky našli na mieste štyroch mŕtvych vrátane jedného dieťaťa, šiesti boli ťažko, resp. stredne ťažko zranení a 17 malo po náraze ľahšie zranenia. Ďalších dvaja cestujúci sa tak zľakli, že ušli a istý čas boli nezvestní, kým ich záchranári nevypátrali. Na cestu vytiekli aj desiatky litrov nafty, ktorú pomáhali odstrániť hasiči.

Napokon táto hrôzostrašná nehoda dobre dopadla, keďže všetci figuranti odišli domov po vlastných a nedošlo ani k žiadnej ekologickej katastrofe. V areáli DPMK na Hornádskej ulici v štvrtok zorganizovalo mesto Košice súčinnostné cvičenie „Záchrana Košice 2023“. To bolo spojené s praktickou činnosťou základných záchranných zložiek integrovaného záchranného systému (ZZZ IZS) pri výkone záchranných prác v mieste vzniku mimoriadnej udalosti spojenej s hromadnou haváriou. Zamestnanci zdravotníckych zariadení si nacvičili hromadný príjem ranených, mesto a mestské časti zabezpečovali evakuáciu obyvateľstva z ohrozených území a ich núdzového zabezpečenia.

Ferjenčík: Precvičili sme si súčinnosť pri záchranných prácach

"Zamerali sme sa na koordináciu činnosti orgánov krízového riadenia samosprávy a IZS, mestských podnikov, právnických a fyzických osôb podnikateľov pri riadení a vykonávaní záchranných prác po vzniku mimoriadnej udalosti s následnými hromadnými zraneniami, usmrteniami a možným únikom nebezpečnej látky. Hlavným cieľom bolo prakticky precvičiť súčinnosť všetkých účastníkov cvičenia pri vykonávaní záchranných prác, overiť ich pripravenosť aj pri uskutočňovaní evakuácie obyvateľstva, či prakticky precvičiť činnosť zdravotníckych zariadení pri hromadnom príjme väčšieho počtu zranených osôb a činnosť ZZS IZS pri vykonávaní záchranných prác," uviedol vedúci referátu civilnej ochrany, BOZP a požiarnej ochrany košického magistrátu Peter Ferjrenčík.

Cvičenia sa zúčastnili zástupcovia týchto samospráv a inštitúcií sídliacich v Košiciach: Magistrát mesta, Okresné riaditeľstvo HaZZ, Krajské operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, Záchranná služba, Okresné riaditeľstvo PZ SR, Univerzitná nemocnica L. Pasteura (UNLP), Nemocnica AGEL Šaca, DPMK, BPMK, Psychosociálne centrum, Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Mestská polícia, mestské časti Džungľa a Vyšné Opátske, Kynologická záchranná jednotka, Okresný úrad. Po areáli DPMK, kde bolo koordinačné centrum cvičenia, si záchranári svoje schopnosti a zručnosti precvičili aj na pracoviskách urgentného príjmu UNLP na Rastislavovej 43 a Tr. SNP 1 a následne aj v areál BPMK na Južnom nábreží.

Súčinnosť všetkých účastníkov bola na veľmi dobrej úrovni

"Vykonané cvičenie ukázalo, že súčinnosť základných záchranných zložiek IZS s orgánmi krízového riadenia samosprávy mesta Košice je na veľmi dobrej úrovni. Taktiež iné zložky zabezpečujúce ochranu života a zdravia (napr. zdravotnícke zariadenia) postupovali veľmi kvalitne pri zmiernení následkov mimoriadnej udalosti. Organizačná štruktúra „Síl a prostriedkov na podporu krízového riadenia mesta Košice“ v súčasnej podobe je plne funkčná. Systém vyrozumenia zabezpečuje včasné vyrozumenie osôb činných pri riešení následkov mimoriadnej udalosti a varovanie obyvateľstva," doplnil Ferjenčík.