Prejsť na obsah

Na oslavách vo Wuppertale musel primátor blahoželať v džínsoch

Primátor Zdenko Trebuľa sa v stredu vrátil z partnerského nemeckého mesta Wuppertal, kde sa zúčastnil na sviatku zjednotenia Nemecka a oslavách 25. výročia partnerstva miest Wuppertal – Košice. Na pozvanie hlavného starostu Wuppertalu Petra Junga sa zúčastnil na slávnostnom akte, na ktorom v spoločnom vyjadrení i zápise do Zlatej knihy mesta najvyšší predstavitelia obidvoch miest potvrdili dobré vzťahy, ktoré trvajú štvrť storočia.

„Naše partnerstvo vyrástlo do zrelého vzťahu, ktorý už nepotrebuje stavať na zaujímavosti dvoch miest z dvoch rozličných spoločenských zriadení. Táto časť ostáva definitívne zaknihovaná v kronikách a učebniach dejepisu, ako neodškriepiteľný historický fakt. Bol neobvyklým pre našu generáciu, ktorá poznala, čo je to prejsť cez hranicu s ostnatým drôtom,“ zdôraznil primátor Zdenko Trebuľa v slávnostnom príhovore. „Naše deti sa na to už pozerajú celkom inak. Na hodinách dejepisu sa možno ešte pozastavia nad skutočnosťou, že nie každý mohol cestovať tam, kam chcel. Ale ich prežívanie súčasnosti je už spojené s voľnosťou, slobodou, demokraciou. V partnerstve Wuppertalu a Košíc už vidia možnosti pre štúdium, cestovanie, spoznávanie, prácu, priateľstvá, osobné kontakty. Vidia oveľa ďalej, ako sme mohli vidieť pred 25 rokmi.“

Ako príklad takýchto kontaktov spomenul spoločný projekt žiakov košických a wuppertalských gymnázií, ktorý na jar tohto roku získal v Bruseli Zlatú hviezdu partnerských miest za podporu aktívneho európskeho občianstva. Spoločný umelecký projekt nazvaný Strange (zvláštny, tajomný, cudzí) zahŕňal spoločne pripravené a vyprodukované divadelné a tanečné predstavenie spolu s krátkym videofilmom. Scenár k predstaveniam napísali študenti gymnázií na Opatovskej a Šrobárovej ulici v Košiciach, naštudovali a predvádzali ho študenti z wuppertalských gymnázií. Prípravu predstavení sprevádzali spoločné workshopy. Projekt Strange bol zameraný na boj proti netolerancii a nevedomosti o všetkom, čo sa líši a spôsobuje strach z neznámeho, na diskusiu o boji proti rasizmu a xenofóbii. Stal sa príkladom úspešného prínosu k európskej integrácií, ktorú je možné dosiahnuť aj prostredníctvom umeleckých aktivít. Bol to príklad toho, čo môže človek urobiť na miestnej úrovni pre lepšiu európsku integráciu. „Pre mňa, ako primátora Košíc, bolo mimoriadne vzácne, ak som na tomto príklade dokumentovať, že víťazný projekt spolu pripravili nie náhodní známi, ale dlhoroční priatelia z dvoch partnerských miest.“
Súčasťou osláv 25. výročia partnerstva miest Wuppertal – Košice bola vernisáž výstavy fotografa Alexandra Jirouška a výstava výtvarných prác dvoch košických maliarov Miroslava Mižáka a Gabriela Holcera.

Do nepríjemnej situácie sa primátor Zdenko Trebuľa dostal vinou leteckej spoločnosti, ktorá pre preťaženie lietadla ešte v Košiciach vyložila niekoľko kufrov. Bola medzi nimi aj primátorova batožina so spoločenským odevom, v ktorom sa mal ešte v ten deň zúčastniť na slávnostnom akte. „V Nemecku bol štátny sviatok zjednotenia Nemecka, všetky obchody boli zatvorené, nemal som možnosť vyriešiť toto spoločenské faux pas ani rýchlou kúpou náhradného oblečenia. Rektor košickej Technickej univerzity mi požičal aspoň sako, ale džínsy som si už nemal s kým vymeniť. Ukázalo sa ale, že v núdzi poznáš priateľa a že náš vzťah je skutočne priateľský. Hlavný starosta Wuppertalu Peter Jung vyriešil nepríjemnosť jednoducho – aj on sa prezliekol do džínsov, to isté urobil predseda Spolku priateľov Košíc Klaus Brausch aj niekoľko ďalších z vyše dvoch stoviek účastníkov osláv. Bolo to veľmi milé gesto, nesmierne odľahčilo vážnosť celej situácie a ešte viac posilnilo naše vzťahy.“