Prejsť na obsah

Na sídliskách sa začal "boj" s autovrakmi

       Mestská polícia Košice (MsP) v spolupráci s Magistrátom mesta Košice venuje značnú pozornosť problematike odstavovania starých, nepojazdných motorových vozidiel na verejných priestranstvách, prevažne však na plochách, ktoré sú určené na parkovanie motorových vozidiel. Uvedené motorové vozidlá dlhodobo zaberajú parkovacie miesta, poškodzujú životné prostredie, znečisťujú verejné priestranstvá a narušujú estetický vzhľad okolia. V období od 01.01.2011 do 08.09.2011 zistili príslušníci MsP Košice celkovo 345 takýchto vozidiel. Na základe opatrení prijatých MsP  bolo doposiaľ odstránených 94 vozidiel. V danej činnosti bude MsP pokračovať aj v nasledujúcom období, pričom bude prijímať ďalšie opatrenia smerujúce k zlepšeniu daného stavu.

Zdroj: Mestská polícia Košice