Prejsť na obsah

Na Sídlisku KVP a Severe sa zlepší kvalita verejného osvetlenia

Aj v týchto dňoch pokračuje Mesto Košice v investíciách do zlepšenia kvality verejného osvetlenia. Košická spoločnosť EGC, s.r.o. začne tento týždeň s inžinierskymi a prípravnými prácami v rámci projektu „Doplnenie svetelných bodov verejného osvetlenia v MČ Košice – Sever a MČ Košice – Sídlisko KVP“.

Celkovo na chodníkoch nachádzajúcich sa v parku medzi ulicami Čárskeho a Kustrova, na Krupinskej ulici (obe v MČ Sever) a Trieda KVP (v MČ Sídlisko KVP) dôjde v najbližších týždňoch k doplneniu 17 nových stĺpov a k výmene jedného rozvádzača verejného osvetlenia. Tieto práce sú v zmysle zmluvy naplánované do konca roka a rozpočet mesta vyjdú na 116 585 eur.

Tento rok sa už vymenilo 30 rozvádzačov, na Aničke pribudlo 25 autonómnych LED svietidiel

Mesto Košice už v tomto roku prostredníctvom prešovskej spoločnosti SEAK, s.r.o. vymenilo 30 rozvádzačov verejného osvetlenia a svietidiel, ktoré boli v havarijnom stave. Práce za 350 702 eur sa uskutočnili v ôsmych mestských častiach – Juh, Nad jazerom, Sever, Sídlisko KVP, Sídlisko Ťahanovce, Staré Mesto, Západ a Ťahanovce.

V máji sa začalo s prevádzkou inovatívneho verejného osvetlenia v rekreačnej lokalite Anička. Na tamojšom 500-metrovom úseku spoločného chodníka pre cyklistov a peších od mosta v Ťahanovciach po minerálny prameň Gajdovka pribudlo 25 úsporných autonómnych LED svietidiel. Tie sú napájané z batériového modulu, ktorý získava energiu zo solárnych panelov. Svietidlá rozpoznávajú prítomnosť osôb a v závislosti od pohybu osôb v reálnom čase zabezpečujú zvýšenú intenzitu osvetlenia u ďalších dvoch nasledujúcich svietidiel v rade.

V pláne sú ďalšie lokality v štyroch mestských častiach

Mesto plánuje na jeseň vyhlásiť verejné obstarávanie na modernizáciu ďalších rozvádzačov verejného osvetlenia, ktoré sú v havarijnom stave. Pôjde napr. o Triedu KVP, Jantárovú ulicu, Moldavskú cestu, Zelený dvor a Krematórium. Tieto aktivity sú financované z úveru vo výške 5 miliónov eur, ktorý vlani schválilo mestské zastupiteľstvo.

Od začiatku roka je v pilotnej prevádzke aj nový systém registrácie porúch a riadenia údržby na verejnom osvetlení. Občania okrem telefónneho čísla 055/640 7345 môžu hlásiť poruchy mailom na cez kontaktný formulár zverejnený na stránke mesta https://www.kosice.sk/obcan/nahlasenie-poruchy-na-verejnom-osvetleni, mailom na poruchy@kosice.sk alebo u správcu verejného osvetlenia na stránke www.dpmk.sk.

V novom systéme bude zaevidovaný každý podnet. Oznamovateľ poruchy má možnosť po zadaní svojho e-mailu a telefónneho čísla sledovať aj stav riešenia nahláseného podnetu, vrátane prác, ktoré sa pri odstraňovaní danej poruchy doposiaľ urobili. Ak bude porucha hlásená opakovane, všetci oznamovatelia obdržia odpoveď, že sa o nej vie a pracuje sa na jej odstránení. Ak sa tak stane, každý z nich po jej úplnom odstránení dostane na svoj mail aj notifikáciu o vyriešení poruchy.

Na stožiaroch pribúdajú štítky s QR kódmi

Na košických sídliskách sa v uplynulých dňoch začalo aj s označovaním stožiarov verejného osvetlenia QR kódom. Vďaka tomu budú môcť občania, ktorí okolo neho prechádzajú, zoscanovaním QR kódu prostredníctvom svojho mobilného telefónu prakticky on-line nahlásiť jeho nefunkčnosť, príp. inú poruchu alebo požiadavku na opravu.