Na Sídlisku KVP sa dnes začalo s výstavbou ďalšieho inteligentného priechodu pre chodcov

Mesto Košice pokračuje v budovaní inteligentných priechodov pre chodcov. Dnes sa začalo s výstavbou priechodu na Triede KVP za 14 215 eur, ktorý zrealizuje spoločnosť O.S.V.O. comp. Na sídlisku KVP sa zároveň už tretí týždeň stavia ďalší priechod na Moskovskej Triede, ktorý za 26 386 eur realizuje spoločnosť CitySafety. Z pohľadu chodcov patria obe priechody medzi značne rizikové. V uplynulých rokoch sa na nich stalo viacero dopravných nehôd, ktoré sa v jednom prípade skončili aj úmrtím chodkyne.

„Uvedomujeme si, že intenzita dopravy na sídlisku KVP sa neustále zvyšuje a na priechodoch pre chodcov došlo v minulosti aj k mnohým udalostiam so smutným koncom. Z tohto dôvodu sme schválili, že táto mestská časť bude mať zatiaľ ako jediná na svojom území až dva inteligentné svetelné priechody pre chodcov. Na oboch sa už pracuje, predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je do konca novembra 2020,“ informoval primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý). 

Starostovia vytypovali najrizikovejšie priechody 

Ten po svojom nástupe do funkcie oslovil starostov mestských častí, aby referátu dopravy magistrátu Mesta Košice pomohli vytypovať najproblematickejšie priechody pre chodcov. Primátor zdôraznil, že budovanie inteligentného osvetlenia a zvýraznenia priechodov pre chodcov v Košiciach patrí medzi priority vedenia mesta, keďže chodci patria medzi najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky.

„Uplynulý rok sa nám po inštalovaní inteligentného zvýraznenia a ďalších bezpečnostných prvkov na priechodoch podarilo zvýšiť bezpečnosť v piatich košických lokalitách. V prácach pokračujeme aj teraz a už teraz sa v spolupráci so starostami zamýšľame nad budúcoročnými investíciami. Môžem prezradiť, že v pláne máme inteligentné osvetlenie a zvýraznenie priechodov na Rovníkovej ulici na sídlisku nad Jazerom a na Ondavskej ulici pri Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v mestskej časti Západ. V zásobníku máme aj ďalšie projekty, verím, že sa nám ich podarí čo najskôr uskutočniť,“ skonštatoval.

Päť je už vybudovaných, v súčasnosti sa pracuje na dvoch 

V závere uplynulého roka bolo v rámci prvej etapy projektu zrealizovaných úvodných päť inteligentných zvýraznení priechodov na Južnej triede v MČ Juh, na Národnej triede v MČ Sever, na Triede L. Svobodu v MČ Dargovských hrdinov, na Staničnom námestí v MČ Staré mesto a na Ázijskej triede v MČ Sídlisko Ťahanovce.

U všetkých stavieb inteligentného osvetlenia a zvýraznenia priechodov v mesta, kde sa musia postaviť stožiare, je potrebná aj projektová dokumentácia schválená príslušným stavebným úradom. To je aj prípad priechodu na Moskovskej ulici, kde však na rozdiel od doteraz zrealizovaných priechodov ide o komplikovanejšiu stavbu. 

Nakoľko v tomto úseku Moskovskej triedy vedie až sedempruhová cesta, v jej strede sa musí vybudovať aj oddeľovací ostrovček a dvojnásobne sa zvýši sa aj počet osadených stožiarov resp. svietidiel. Z tohto dôvodu budú stavebné práce trvať o niečo dlhšie ako na doteraz realizovaných priechodoch a aj cena je preto pochopiteľne vyššia.

Čo je a ako funguje inteligentné osvetlenie a zvýraznenie priechodov pre chodcov?

- Inteligentné priechody pre chodcov sú jedným z najúčinnejších prostriedkov na zlepšenie ich bezpečnosti a 24 hodín denne slúžia ako prevencia pred vznikom dopravných nehôd.

- Pred priechodmi sú osadené stožiare verejného osvetlenia so špeciálnymi svietidlami na osvetlenie priechodov a zároveň je na nich osadené svetelné dopravné značenie - výstražné oranžové LED svetlá.

- Počas neprítomnosti chodca funguje osvetlenie na 40 percent, po jeho priblížení sa k priechodu dochádza k aktivácii inteligentného priechodu prostredníctvom detektora pohybu a intenzita osvetlenia sa zvýši na maximum.

- Počas prechádzaniu chodca z jednej strany na druhú zároveň blikajú výstražné LED svetlá, ktoré následne zhasnú a intenzita osvetlenia sa opäť zníži na 40 percent.