Prejsť na obsah

Na sídlisku Nad Jazerom pribudla nová cyklotrasa, mesto plánuje ďalšie nové úseky

Zatraktívnenie a zlepšenie možností využívania cyklodopravy vrátane budovania nových cyklotrás je prioritou vedenia mesta Košice. Mesto Košice realizuje v týchto dňoch viacero aktivít, ktoré potešia nielen fanúšikov bezpečnej jazdy na bicykloch.

Na sídlisku nad Jazerom v Košiciach pribudli ďalšie miesta, ktoré môžu využívať cyklisti, chodci, kočíkujúci rodičia s deťmi, či in-line korčuliari. Pri pravom brehu Hornádu, ktorý je vyhľadávanou lokalitou pre rôzne pohybové aktivity, vznikol nový združený chodník pre cyklistov aj peších v celkovej dĺžke 1 846 metrov. Víťaz verejného obstarávania Spoločnosť Cesty Košice ho zrealizovala za sumu 88 085,38 Eur bez DPH.

Na úseku od Ladožskej po Rovníkovú ulicu sa uskutočnili stavebné úpravy pôvodného pešieho chodníka na združený pre peších a cyklistov. V úseku od Rovníkovej po Golianovu ulicu sa pôvodné pešie a automobilové komunikácie upravili zmenou a doplnením dopravného značenia na združené komunikácie s cyklistickou dopravou.

Prebudovaním pôvodných komunikácií vznikol súvislý úsek cyklistickej trasy po pravom brehu rieky Hornád vedúcej z centra mesta od Bosákovej ulice, cez okraj Vyšného Opátskeho rovnobežne s Južným nábrežím, cez sídlisko Nad jazerom až do mestskej časti Krásna. Vytvoril sa tým aj súvislý úsek cyklotrasy v trase plánovanej medzinárodnej cyklomagistrály Eurovelo 11 v mieste, na ktorých doposiaľ nebol oficiálny cyklochodník. Zlepšil sa aj prístup obyvateľov a návštevníkov mesta do rekreačného územia pri Hornáde.

Primátor: Cyklodoprava je našou prioritou, na jej podporu máme v rozpočte vyčlenený milión eur

Nový združený cyklochodník slávnostne otvoril v sobotu popoludní primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý), ktorý si na ňom potom aj s viacerými cyklistami a zástupcami cyklozdružení v meste aj zajazdil. 

„Teší ma, že môžem byť pri otváraní ďalšieho úseku cyklotrasy v našom meste, ktorý je aj súčasťou medzinárodnej trasy Eurovelo 11. Cyklisti majú momentálne k dispozícii vyše 7 km dlhý úsek  cyklotrasy popri Hornáde od Bosákovej, resp. Palackého ulice až do Krásnej. Keďže podpora ekologickej dopravy je našou jednoznačnou prioritou, verím, že sa takto budeme spolu stretávať častejšie ako doteraz. Na podporu cyklodopravy máme v rozpočte vyčlenených milión eur. Verím, že aj napriek súčasnej zložitej situácii sa nám ich podarí vyčerpať a bicykel sa aj vďaka novým bezpečným cyklostrasám postupne stane jedným z najdôležitejších dopravných prostriedkov v Košiciach,“ uviedol. 

Primátor informoval aj o tom, že mestu bola schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu na vybudovanie doplnkovej infraštruktúry. Pribudnú štyri nové cykloprístrešky s vegetačnou  strechou. Súčasťou prístrešku bude aj servisný stojan. Nachádzať sa budú na Staničnom námestí, pri budove Magistrátu mesta Košice, ZŠ Trebišovskej a pri krytej plavárni.

V júni sa začne s výstavbou nového úseku cyklotrasy v Čermeli  

Dobrou správou pre priaznivcov dvoch kolies je podľa neho aj začiatok výstavby cyklochodníka v Čermeľskom údolí s dĺžkou 521 metrov od budovy stanice Detskej železnice v Čermeli smerom k Cvičnej skale. Realizáciou cyklistickej cestičky sa doplní úsek, ktorý umožní cyklistom bezpečný prejazd k cvičnej skale. Víťazom verejného obstarávania sa spomedzi 11 prihlásených firiem stala s cenou 237 165 eur košická spoločnosť Koľajové a dopravné stavby. Mestu Košice sa oproti predpokladanej hodnote zákazky 263 193 eur podarilo ušetriť takmer 11 percent sumy. Zhotoviteľ si už stavbu tento týždeň prevzal. Stavebné práce sa začnú prvého júna, cyklisti by ďalší úsek pripravovanej trasy na Alpínku údolím Čermeľského potoka mali využívať na jar budúceho roka.

Mesto tento mesiac podniklo aj prvé kroky v bezpečnom prepojení mestských častí Západ a sídlisko KVP na bicykli. Do budúcej stredy 27. mája potrvá verejné obstarávanie na zhotoviteľa 1. etapy cyklochodníka medzi Triedou SNP, Popradskou ulicou a Triedou KVP s predpokladanou hodnotu zákazky 165 466 eur. V rámci úvodnej časti dôjde k rekonštrukcii existujúceho chodníka pre peších, jeho rozšírenia a oddelenia pešej a cyklistickej dopravy špeciálnym 40 cm širokým varovným pásom v úseku od križovatky s Triedou SNP po križovatku s Ipeľskou ulicou v celkovej dĺžke takmer 500 metrov. Tým sa dosiahne prepojenie cyklocesty na Triede SNP s ďalšou, ktorá sa nachádza v križovatke Ipeľskej a Popradskej ulice.

„Stavba cyklochodníka je situovaná pozdĺž miestnej komunikácie na ulici Popradská, v úseku od križovatky s Triedou SNP po križovatku ulice Ipeľská. Ďalší úsek od križovatky s Ipeľskou ulicou po križovatku s Triedou KVP bude realizovaný v druhej etape,“ informovala projektová manažérka a cyklokoordinátorka mesta Košice Veronika Urbanovičová.

V meste pribudne 400 stojanov na bicykle

Už v najbližších dňoch by sa v uliciach mesta malo začať s inštaláciou 400 kusov stojanov na parkovanie bicyklov v cene 77 976 eur. Tie budú osadené na 100 miestach v rámci mesta najmä v blízkosti škôl, obchodných centier, verejných športovísk, mestských úradov, centier voľného času a ďalších miestach, ktoré navštevujú cyklisti.

Medzi ďalšie plány mesta Košice v oblasti cyklodopravy patrí aj realizácia cyklistickej cestičky  Cvičná skala – Alpinka, na ktorú sa pripravuje projektová dokumentácia alebo projekt na Povolenie vjazdu cyklistom obojsmerne do 13 jednosmerných komunikácií v centre mesta a širšom okolí. V pláne je zriadenie cyklistických pruhov na Južnej triede od Fejovej ulice po križovatku s Jantárovou/Rastislavovou ulicou ako aj projekt cyklistickej cestičky na ulici Jána Pavla II na Sídlisku KVP. Mesto podniklo aj kroky k výstavbe cyklistickej cestičky Myslava – Moskovská – Laborecká – Husárska – Floriánska – Šrobárová – Alžbetina alebo cyklocesty do U.S. Steelu. Prostredníctvom Občianskeho združenia KE.CY – košické cykotraily plánuje výstavbu flowtrailu Hriešny v lokalite okolo Hrešnej. Mestské lesy takisto pripravujú na svojom území vyznačenie nových cyklotrás v údolí Sopotnice a Opátke.