Prejsť na obsah

Na Slaneckej ceste cez víkend pokračuje výrub stromov, obmedzí sa doprava

Tento víkend pokračuje výrub stromov na Slaneckej ceste v košickej mestskej časti Nad Jazerom. Motoristi ako aj cestujúci v MHD sa v tejto súvislosti musia v sobotu 16. januára od 7.00 hod. do nedeľu 17. januára 18.00 hod. pripraviť na niektoré obmedzenia v doprave

V čase výrubu bude vylúčená električková doprava v celom úseku VSS, križovatka – Važecká. Prevádzku MHD na celom sídlisku Nad jazerom budú počas tohto víkendu v čase od siedmej hodiny ráno v sobotu až do 18.00 hod. v nedeľu v plnom rozsahu zabezpečovať autobusy. 

Pre cestujúcich budú zriadené dočasné autobusové zastávky na Dneperskej a Ladožskej ulici

Tie budú premávať po obchádzkovej trase od odbočky v križovatke Slanecká – Levočská s pokračovaním po Levočskej a Čingovskej ulici. Následne sa v križovatke Ladožská – Slanecká opätovne pripoja na Slaneckú cestu. Cestujúci môžu na nástup a výstup využiť dočasné zastávky, ktoré sa nachádzajú v blízkosti električkovej trate na Dneperskej a Ladožskej ulici.

V sobotu aj v nedeľu nebude možné využívať Slaneckú cestu od križovatky s Textilnou ulicou až po križovatku  Napájadlá. Automobilová doprava bude v tom čase obojsmerne premávať po obchádzkovej trase po Levočskej a Čingovskej ulici a rovnako ako autobusy sa na Slaneckú cestu pripojí pri križovatke s Ladožskou ulicou neďaleko hypermarketu Tesco.

Z bezpečnostných dôvodov bude miesto výrubu ohraničené páskou. Na stavenisko nebude umožnený vstup nepovolaným osobám. Na dodržiavanie zákazu bude dohliadať mestská aj štátna polícia.

Samotný výrub stromov sa skončí po oba víkendové dni o 16.00 hod. V nedeľu 17. januára sa v čase od 16.00 do 18.00 hod. Slanecká cesta vyčistí pred jej opätovným otvorením pre motoristov. Tesne pred osemnástou hodinou sa uskutoční aj kontrola električkovej trate vrátane premerania napätia na trakčných stĺpoch tak, aby v nedeľu večer mohla byť v plnom rozsahu obnovená električková doprava.

Po skončení výrubu sa vysadí sa 774 stromov

Ešte v tomto roku sa má začať vyše 20-miliónová „Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta,“ ktorú bude mesto Košice realizovať z eurofondov.

Okrem samotnej výstavby štvorprúdovej komunikácie s novou konštrukciou vozovky a rekonštrukcie všetkých križovatiek sa na Slaneckej ceste zmodernizujú zastávky mestskej a prímestskej hromadnej dopravy, nainštalujú informačné systémy pre cestujúcich aj pre vodičov a vybuduje sa aj nový cyklochodník. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby, predpokladaný podpis zmluvy s víťazným uchádzačom by mal nastať v priebehu tohto leta.

Počas rekonštrukcie Slaneckej cesty dôjde k výrubu 381 zo 430 stromov, ktoré sa tam nachádzajú. Za každý vyrúbaný strom sa na území mesta vysadia dva ďalšie, celkovo pôjde o 774 kusov rôznych druhov. Priamo v mestskej časti Košice - Nad jazerom sa počíta s výsadbou 149 stromov.

V rámci vegetačných úprav na Slaneckej ceste sa uskutoční výsadba 30 stromov na ploche medzi električkovou traťou a Važeckou ulicou, ktoré budú spĺňať parametre alejových drevín. Na menších plochách pri križovatkách dôjde k výsadbe 2 392 kusov suchomilných trvaliek s celoročným pôsobením. V užších pásoch medzi cestou a komunikáciou pre peších, resp. cyklistov sa vysadí 6 330 kusov drevín nižšieho vzrastu do maximálnej výšky 120 cm. Na zvyšných plochách sa zaseje trávnatý porast o celkovej rozlohe takmer 12 500 m2.

Mesto Košice okrem toho v budúcnosti plánuje aj výsadbu 140 stromov v koridore medzi Slaneckou cestou a električkovou traťou.

Prílohy

1. PDF 562,44 KB Mapka