Na Štúrovej ulici vznikne tretí jazdný pruh, pribudne semafor s odpočtom signalizácie

Modernizácia košických električkových tratí (MET), ktorú v meste robí spoločnosť Eurovia SK, prináša rôzne vylepšenia nielen pre motoristickú verejnosť, ale aj pre cestujúcich prostriedkami mestskej hromadnej dopravy (MHD). 

Podľa dopravného inžiniera Pavla Titla, na Štúrovej ulici vznikne tretí jazdný pruh v smere do centra mesta, ktorý bude vyznačený ako pruh MHD, vrátane definitívnej autobusovej zastávky „Krajský súd".

„V opačnom smere, z centra, bude zriadená nová električková zastávka smer Moldavská cesta. Šírka jazdných pruhov na cestnej komunikácii sa nezmení, ostane naďalej 3,25 metra. Z dôvodu zvýšenia počtu chodcov v tomto exponovanom priestore pred Steel arénou, bude vyznačený nový svetelne riadený priechod pre peších, zapojený do líniovej koordinácie s križovatkami na Štúrovej ulici. Novinkou v Košiciach bude vybavenie tejto svetelnej signalizácie na priechode pre peších odpočtom konca signálu červenej – zelenej," uviedol P. Titl.

Navyše, v križovatke so Žriedlovou ulicou sa vytvára vyvýšený ochranný ostrovček, pred „starou sladovňou" bude osadené dopravné značenie „Zákaz zastavenia". Odbočenie vľavo od Moldavskej do Žriedlovej bude možné iba vozidlám s povolením neďalekého Ústavu na výkon trestu odňatia slobody na Floriánskej ulici.