Prejsť na obsah

Na Terase sú už od včera v uliciach cyklohliadky MsP

       Dňom 22. 04. 2013 začali prvý krát v tomto roku vykonávať svoju činnosť cyklistické hliadky stanice Mestskej polície Košice - Západ (ďalej iba cyklohliadky), ktoré budú realizovať výkon služby v územnom obvode Mestskej časti Košice - Západ, prevažne v parkoch, medziblokových priestoroch, v časti záhradkárskej lokality Čičky - Majer a v ďalších lokalitách, kde je výkon služby realizovaný služobným motorovým vozidlom problematický. V súčasnej dobe je do cyklohliadok zaradených 8 mestských policajtov zo stanice MsP - Západ, ktorí budú v čase nepriaznivých poveternostných podmienok zaradení do klasického výkonu služby.

Zdroj: Mestská polícia Košice