Prejsť na obsah

Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve IROP-PO2-SC211-2021-78 (sociálne služby)

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 30.11.2021 boli na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2021-78. 

 

FAQ sú dostupné na webovom linku: https://www.mpsr.sk/faq-socialne-sluzby-jasle/1134-67-1134-17342/