Najčastejšie kladené otázky k výzve IROP-PO1-SC122-2016-15 (cyklistická infraštruktúra) - aktualizácia