Nájdený psík na ulici Fábryho

Deň a čas odchytu:  29. 11. 2019, 08:25 h

Miesto odchytu zvieraťa: ulica Fábryho

Druh, prípadne rasa zvieraťa: hmotnosť 17,2 kg,

Povaha zvieraťa:

Miesto a adresa umiestnenia zvieraťa, tel. číslo: TD, s.r.o. prevádzka karanténnej stanice Bidovce 342.

 

30.11.2019 vrátený majiteľovi