Nájdený psík na ulici Jegorovovo námestie

Deň a čas odchytu: 5.2.2020, 18.20 hod.

Miesto odchytu zvieraťa: Jegorovovo nám. 1

Druh, prípadne rasa zvieraťa: pes, nezistené

Pokiaľ je známe aj povaha zvieraťa:

Miesto a adresa umiestnenia zvieraťa, tel. číslo: TD s.r.o., karanténna stanica Bidovce 342

 

Deň premiestnenia zvieraťa: 27.2.2020

Miesto a adresa premiestnenia zvieraťa: Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov, Haniska, +421 907 441 447