Nájdený psík na ulici Učňovská

Deň a čas odchytu: 27.1.2020, 22.00 hod.

Miesto odchytu zvieraťa: Učňovská 1

Druh, prípadne rasa zvieraťa: sučka, neznáma

Pokiaľ je známe aj povaha zvieraťa:

Miesto a adresa umiestnenia zvieraťa, tel. číslo: TD s.r.o., karanténna stanica Bidovce 342

Deň premiestnenia zvieraťa: 3.2.2020

Miesto a adresa premiestnenia zvieraťa: Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov, Haniska, +421 907 441 447