Nájdený psík na ulici Zborovská

Deň a čas odchytu: 12.1.2020, 14.20 hod.

Miesto odchytu zvieraťa: Zborovská 10

Druh, prípadne rasa zvieraťa: pes, nezistené

Pokiaľ je známe aj povaha zvieraťa:

Miesto a adresa umiestnenia zvieraťa, tel. číslo: TD s.r.o., karanténna stanica Bidovce 342


12.1.2020 vrátený majiteľovi.