Najlepšie školy sú na východe. Košická základná škola sa stala absolútnym víťazom

Východniari sa o kvalitu vzdelania svojich ratolestí nemusia obávať. Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) už niekoľko rokov zostavuje rebríček najlepších škôl na Slovensku a školskému roku 2014/2015 suverénne kraľujú školy z východného Slovenska. Tie za posledné roky zaznamenali výrazný progres a v histórií zverejňovania rebríčka zaznamenali najväčší počet prvenstiev.

V prvej desiatke najlepších v kategóriách základných škôl (ZŠ), stredných odborných škôl (SOŠ) a gymnázií bodovalo spolu až 11východniarskych škôl. Aktualizované hodnotenie inštitútu INEKO doplneného o čerstvé výsledky Testovania 9 a externej časti maturít za školský rok 2014/15 poukazuje, že na tomto konci republiky má sídlo najlepšia ZŠ, SOŠ aj gymnázium.

Medzi ZŠ sa na celoslovenskej úrovni najlepšie umiestnila Základná škola na Krosnianskej 4 v Košiciach z celkového počtu cca 2200 ZŠ. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice je 34 plne organizovaných ZŠ. V prípade ZŠ sa berú do úvahy okrem výsledkov Testovania 9 ešte aj mimoriadne výsledky žiakov, ktoré každoročne vyhodnocuje a podľa vlastnej metodiky aj odmeňuje ministerstvo školstva. „Vzdelávanie je veľmi dôležité a preto ma nesmierne teší úspech košických škôl. Som presvedčený, že našim deťom dávajú dobrú prípravu do života. Želám im, aby v budúcnosti dokázali plne zhodnotiť všetky svoje získané vedomosti," povedal primátor Richard Raši.

V rámci hodnotení gymnázií potvrdilo svoju doterajšiu vedúcu pozíciu Gymnázium na Poštovej v Košiciach. Podľa riaditeľ gymnázia Otta Révésza je kľúčom k úspechu prísny výber študentov.

V celkovom hodnotení všetkých škôl v SR sa absolútnym víťazom stala Základná škola na Krosnianskej 4 v Košiciach. Obe vyššie spomínané košické školy dosiahli najvyššie hodnotenie „škola s excelentnými výsledkami."

V rebríčku SOŠ získala najlepšie hodnotenie SPŠ elektrotechnická na Plzenskej v Prešove. Pri hodnoteniach SOŠ sa taktiež prihliada na mimoriadne výsledky a to spoločne s výsledkami maturít a údajmi o miere nezamestnanosti absolventov.

Na záver je dôležité podotknúť, že rebríčky Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy odzrkadľujú najmä výsledky, ktoré žiaci dosiahli v testoch, alebo skúškach. Školy s najlepšími výsledkami sa môžu popýšiť žiakmi, ktorí dosahujú výborné výsledky v celonárodných testoch, sú úspešní v olympiádach a medzinárodných projektoch a v prípade stredných odborných škôl si po ich skončení ľahšie nájdu prácu.