Návrh na nové VZN o miestnom poplatku za rozvoj

Návrh na nové VZN o miestnom poplatku za rozvoj je uložený v prílohe
 
 
Zverejnené na pripomienkovanie: 30.08.2019
 
Vaše pripomienky k navrhu môžete poslať do 09.09.2019 na email tatiana.molekova@kosice.sk

Prílohy