Prejsť na obsah

Návrh na zmenu VZN č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice /november 2023/