Prejsť na obsah

Návrh na zmenu VZN č. 132 o miestnych daniach