Všeobecne záväzné nariadenie č. 132

O miestnych daniach

Informácie

Vyhlásené (platné): 14.12.2012
Účinné: 01.01.2013
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014

Dokumenty

Zmeny a doplnky