Prejsť na obsah

Návrh na zmenu VZN č. 132 O miestnych daniach /august 2022/